Kanwarjot Kaur fra Elvebakken videregående skole. Foto: Thor Brødreskift

Elvebakken videregående skole

Oslo
Kanwarjot Kaur

Winner of the Holberg Prize School Project

Elvebakken videregående skole fikk andreplass i Holbergprisen i skolen 2017.

Kanwarjot Kaur fra Elvebakken videregående skole i Oslo fikk andreprisen for forskningsprosjektet «Norge og ressursenes forbannelse». Prosjektet ser på hva som har vært avgjørende for at norsk oljepolitikk har vært vellykket, og hvorfor Norge, i motsetning til en rekke andre land, ikke opplevde en ressursforbannelse med korrupsjon, skjev økonomisk fordeling og svekket demokrati.

Fagjuryens uttalelse

Prosjektet utmerker seg med en svært moden og viktig problemstilling, hvor eleven diskuterer hvorfor Norge har unngått problemet med ressursenes forbannelse. Mange nasjoner med store naturressurser sliter med korrupsjon, skjev økonomisk vekst og svekket demokrati. Hvorfor er Norge annerledes? Temaet belyses hovedsakelig gjennom en litteraturgjennomgang som er særdeles solid, noe som understrekes av en omfattende litteraturliste. Juryen vil berømme elevens evne til å finne, nyttiggjøre seg av, og ikke minst presentere funn fra et stort kildegrunnlag på en utmerket måte. Teksten er velskrevet med presis og sikker språkføring. Juryen er imponert over prosjektets akademiske kvaliteter, og hvordan eleven evner å finne argumenter fra historien til å belyse et dagsaktuelt tema.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.