Andreprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2013. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Rosenvilde videregående skole

Bærum
Sandra Perez Møystad og Julie Anette Formo

Winner of the Holberg Prize School Project

Rosenvilde videregående fikk andreprisen i Holbergprisen i skolen 2013.

Andreprisen i årets skolekonkurranse på 10 000 kroner går til elever fra Rosenvilde videregående skole i Bærum for forskningsprosjektet "De usynlig innvandrerne".

Forskningsprosjektet er en sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet, og ser på  hvordan er det for en Third Culture Kid å flytte tilbake til Norge etter flere år i utlandet Forskningsprosjektet benytter dybdeintervju som metode, og finner at som konsekvens av mye flytting i barndommen føler flere av informantene føler seg helt norske.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.