Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Vågsbygd videregående skole

Kristiansand
Ingvild Reiersølmoen, Pernille Tørressen og Ingvild Norheim

Winner of the Holberg Prize School Project

Vågsbygd videregående skole fikk andreprisen i Holbergprisen i skolen 2010.

Ingvild Reiersølmoen, Pernille Tørressen og Ingvild Norheim fra Vågsbygd videregående skole fikk andreprisen for prosjektet «Er "Ny start i arbeidslivet" et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?».

Forskningsprosjektet benytter dybdeintervju som metode, og ser nærmere på hva det har å si for tidligere domfelte å komme tilbake i arbeid og om tilbudet "Ny start i arbeidslivet" er et godt tiltak som kan bidra til å redusere tilbakefallsprosenten til norske fengsler. I oppgaven konkluderer forskerne med at tiltaket kan være med på å redusere vinningskriminalitet, samt også gi en dobbelgevinst i form av reduserte trygdeutgifter.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.