Annenprisvinner av Holbergprisen i skolen 2004, Morten Klepp. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Kristiansand Katedralskole

Kristiansand
Morten Klepp

Winner of the Holberg Prize School Project

Kristiansand Katedralskole fikk andreprisen i Holbergrpisen i skolen 2004

Annenprisen i elevkonkurransen 2004 gikk til Morten B. Klepp fra Kristiansand katedralskole, som vant 4000 kroner for sin prosjektoppgave "Hijab. Trussel eller menneskerett?"

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.