Annenprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2005. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Glemmen videregående skole

Fredrikstad
Camilla Brække, Victoria Amundsen, Madeline Ulsness, Ida Larsen og Ole Magnus Mostad

Winner of the Holberg Prize School Project

Glemmen vidregående skole fikk andreprisen i Holbergprisen i skolen 2005

Andreprisen går til Camilla Brække, Victoria Amundsen, Madeline Ulsness, Ida Larsen og Ole Magnus Mostad fra Glemmen videregående skole for forskningsprosjektet "Vennskap og kjærlighetsforhold gjennom medier".

Fagjuryens begrunnelse

Dette er et svært omfattende forskningsarbeid. Elevene har valgt å gjennomføre en større kartlegging blant utvalgte klasser ved skolen. Til dette formålet ble et to-siders spørreskjema utarbeidet og distribuert til 300 medelever. Resultatene presenteres i form av en kortfattet rapport og en egen video. Elevene viser gjennom dette prosjektet gode forskeregenskaper. Problemstilling, gjennomføring og hypoteser presenteres på en ryddig og klar måte. Datapresentasjonen er oversiktlig og god og vi får et godt innblikk i hvordan ulike hypoteser forkastes/bekreftes underveis. Alt i alt et omfattende og solid stykke arbeid.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant