Andreprisvinner av Holbergprisen i skolen 2009 Emilie Brostigen (i midten). Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Rosenvilde videregående skole

Bærum
Emilie Brostigen

Winner of the Holberg Prize School Project

Rosenvilde videregående skole fikk andreprisen i Holbergprisen i skolen 2009.

Andreprisen på 10 000 kroner går til forskingsprosjektet "Hvert skritt teller!"  av Emilie Brostigen fra Rosenvilde videregående skole i Bærum.

Forskningsprosjektet ser på om aktivitetsnivået endrer seg for ungdom i Bærum kommune fra de går andre år på ungdomsskolen til de går andre år på videregående skole. Ved bruk av spørreundersøkelse som metode finner forskeren at ungdom i videregående går mer enn halvparten så ofte til/fra skolen som ungdomsskoleelever og at de også trener mindre i fritiden.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen 2009

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2009 har juryen bestått av:

Arild Raaheim, professor i pedagogikk ved Univeristetet i Bergen 
Anita Pedersen, lektor ved Laksevåg videregående skole
Thorolf Krüger, professor ved Senter for utdanningsforskning ved Høyskolen i Bergen
Henrik G. Bastiansen, Dr.art ved Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda