Andreprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2008 Siri Tuft Isdahl og Camilla Aag Sjursen fra Bergen Handelsgymnasium. Her sammen med forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og Fredric Jameson, mottager av Holbergs internasjonale minnepris 2008. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Bergen Handelsgymnasium

Bergen
Camilla Louise Aag Sjursen og Siri Tuft Isdahl

Winner of the Holberg Prize School Project

Bergen Handelsgymnasium fikk andreprisen i Holbergprisen i skolen 2008.

Annenprisen i Holbergprisen i skolen går til: "PC i skolen" - Verktøy eller krykke?" Av Camilla Louise Aag Sjursen og Siri Tuft Isdahl fra Bergen Handelsgymnasium. Oppgaven handler om hvordan PC påvirker læriungssituasjoner. Ved hjelp av kvantitative spørreundersøkelser, dybdeintervjuer, og deltakende observasjon undersøker elevene problemstillingen "Hva er elevers syn på databruken i den videregående skolen?". 

Oppgavens hovedfunn er at skolen beveger seg i en stadig mer digitalisert retning, og at mer kontroll med PC-bruken bør være påkrevet, samt at noe av PC-bruken synes å være noe unødvendig.

Fagjuryens uttalelse 

Dette er et forskningsarbeid av høy kvalitet!  En meget god metodisk tilnærming og en like god og klar datapresentasjon og diskusjon.  Her problematiseres og drøftes positive og mindre positive forhold knyttet til bruken av PC i skolen på en forbilledlig måte.  De unge forskerne viser at skoleungdom har et mer reflektert forhold til bruken av PC enn det mange synes å mene, og rapporten bør lede til interessante debatter i Utdanningsdirektoratet og innad i Kunnskapsdepartementet!

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.