Tredjeprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2007. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Langhaugen videregående skole

Bergen
Sondre A. Aukland, Gisle Jakobsen, Kim Eirik Larsen, Børge Mastberg og Daniel Nygård

Winner of the Holberg Prize School Project

Langhaugen videregående skole fikk tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2007

Tredjeprisen i Holbergprisen i skolen for 2007 går til forskningsprosjektet "Blod er tjukkere enn vann. En sosiologirapport om fotballens supporterkultur med hovedfokus på Bergen og Brann" av Sondre A. Aukland, Gisle Jakobsen, Kim Eirik Larsen, Børge Mastberg og Daniel Nygård fra Langhaugen videregående skole.

Oppgaven undersøker de to problemstillingene "Hva er det med fotball og supporterkultur som gjør at det appellerer til så mange over hele verden, i Norge, og i Bergen spesielt?” og "Hva skiller Branns supporterkultur fra resten av Norge?”. De bruker dybdeintervjuer og deltakende observasjon for å undersøke problemstillingen. Rapportens hovedfunn er at følgende faktorer gjør at supporterkultur appelerer engasjement, følelser og tribuneliv, underholdningen og fascinasjonen for spiller, identitet og fellesskap, det sosiale samholdet og kjærligheten til klubben. I tillegg finner rapporten at det som skiller supporterkulturen i Brann fra andre norske klubber er at Brann er hele byens lag, at hele Stadion synger med, engelsk tribunekultur, lidenskapen, et ironisk forhold til eget lag, optimisme og få medlemmer i supporterklubben.

Prisene ble delt ut av Forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Ronald Dworkin, på Bergen katedralskole onsdag den 28. november. I tillegg til pengepremier på henholdsvis 15 000, 10 000 og 5 000 kr, deltok elever og lærere samme dag på den høytidelige utdelingen av Holbergs internasjonale minnepris og regjeringens middag i Håkonshallen.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant