Forskerkontakt Synnøve Fluge

05.04.2017

– Jeg synes det er fantastisk å få møte unge mennesker som har sitt første møte med forskning.

Tekst: Marita Ramsvik

Synnøve Fluge, som har PhD-stipendiat ved Universitetet i Bergen, er forskerkontakt for tre ulike klasser ved Olsvikåsen videregående skole. Fluge synes det å være forskerkontakt for Holbergprisen i skolen er både spennende og givende, og sier hun lærer mye av de unge gjennom måten de tenker og filosoferer på.

Det er morsomt og inspirerende å se hvor kreative og frie elevene utfolder seg i forskningen sin; i måten de stiller spørsmål på, og hvordan de velger å angripe de ulike problemstillingene og temaene de ønsker å jobbe med, forteller Fluge.

Glede over å skape egen forsking

Forskningskontakter kan være med på å ta bort noe av det fremmede og vanskelige i forskningen, mener Fluge. Gjennom forskningsprosjektet lærer elevene kritisk tenkning, å stille spørsmål og å være nysgjerrig. Elevene lærer seg å stille kritiske spørsmål som vi ofte tar for gitt. Hvordan tilpasser ulike grupper mennesker seg nye lover? Kan vi observere spesifikk kjønnsatferd blant små barn? Spørsmål som dette må undersøkes systematisk dersom vi skal vite noe om dem, forklarer Fluge.

Elevene lærer en oppskrift på forskning, men får også støtte i å vinkle problemstillingene slik de selv ønsker, slik at de ikke mister engasjement og nysgjerrighet, sier hun.

Det som går igjen, er at de ofte er interessert i forhold som angår sin egen aldersgruppe og sine egne interesser. Populære tematikker som elevene interesserer seg for er integrering av flyktninger, kjønnsroller i barneskolen, og søvnvaner blant unge, og mye mer.

Elevene lærer hva forskning innebærer

Fluge holder for tiden på med et prosjekt om brukermedvirkning i kommunale helse- og omsorgstjenester. I sin forskning bruker hun kvalitativ metode, som feltarbeid og intervjuer. Hun er opptatt av forskningsetikk, og har tidligere jobbet med likestilling og kjønnsspørsmål. Fluge mener forskningsformidling er viktig, og at den kan inngå i alle fagdisipliner.

Ved selv å få stifte bekjentskap med hvordan en forskningsprosess foregår, kan elevene tidlig få innsikt i viktigheten av kunnskap og forskning, sier hun.

Det er viktig at elevene tidlig lærer hvor kunnskapen vår kommer fra, mener Fluge, og forteller at de aller fleste elevene i skolen synes forskning er gøy. Hun mener forskningen er viktig. Både når det gjelder kunnskapstilegnelse, men spesielt for hver sin utvikling som samfunns- og verdensborger.