Holbergprisen i skolen 23/24 er i gang

01.12.2023

Det årlige lærerseminaret markerer starten på deltakelsen i Holbergprisen i skolens forskningskonkurranse. I år hadde vi gleden av å invitere rekordmange lærere til UIB's nye storstue i NG5.

Lærerseminaret i år hadde overskriften "Kontroversielle tema" og det var et emne som tydelig vekket engasjement og interesse. 
I tilbakemeldingene fikk vi vite at flere hadde fått utvidet sin forståelse ikke bare av hvordan man kan håndtere situasjoner der elevene vil forske på kontroversielle og betente tema, men også hva kontroversielle tema overhodet kan være.  

Noen ganger er det en politisk situasjon eller en mediastorm som gjør at et tema plutselig blir inflammatorisk i en gitt gruppe. Andre ganger kan det være at forskningsspørsmålet så nært berører den som selv skal forske på det, eller andre i klasseromsmiljøet at temaet blir konfliktfylt av den grunn. 
 

Image
En mann i lys skjorte med hendene i bevegelse. Sitter rundt et bord med n mann med skjegg og blå genser og vi ser konturene av andre i bakgrunnen.
Lærere i diskusjon og samtale. Foto: Silje Katrine Robinson.

Vi fikk også plass til presentasjoner av fjorårets skoleprisvinner Oskar Hellesø-Knutsen og ikke minst lærerprisvinner, skolebibliotekar ved Mailand videregående skole, Anne Brit Ingholm. Også disse presentasjonene gav tydelig deltakerne noe å tenke på, ikke minst når det gjaldt hvordan skolebibliotekarene kan inkluderes i skoleprosjektene. 

Anne Brit's vinnerapport kan leses i sin helhet her: https://holbergprize.org/nb/jeg-tror-l-rerne-bryr-seg-om-hvilke-kilder-vi-bruker-men-de-pleier-ikke-si-noe-om-det

Seminaret strakk seg over to dager og vi fikk også tid til litt atspredelser. Ikke bare var deltakerne innlosjert på historiske Grand Hotel Terminus, men de fikk også middagen servert i Schøtstuene på Bryggen, komplett med entusiastisk guiding fra Det Hanseatiske Museum . 

Seminaret var som foregående år kyndig ledet av UiB's Marie von der Lippe med støtte fra Holbergprisens sekretariat.  Vi tror nærmest samtlige deltakere forlot seminaret fulle av inspirasjon og glød til å sette i gang elevenes forskningsprosjekter over det ganske land.

Image
en middelaldrende smilende kvinne på en talerstol
Faglig rådgiver Marie von der Lippe på scenen. Foto: Silje Katrine Robinson

For dem som ønsker mer inspirasjon kan det være fint å snuse litt på tidligere lærer- eller elevrapporter
Det kan gi en veldig god start å sette i gang noen tankeprosesser før julestrien, og til slutt freden, senker seg. 

Vi i sekretariatet gleder oss til å følge prosessene rundt om på skolene.