Lærerseminaret 2022: «Mangfold og forskning»

12.10.2022

Endelig er det tid for lærerseminar igjen! Hvert år arrangerer Holbergprisen i skolen et to dagers-seminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen. Lærerseminaret markerer oppstarten for årets prosjekt, og er to viktige, spennende og lærerike dager for deltakerne.

Tema for årets lærerseminar er «mangfold og forskning». Ordet «mangfold» forbindes ofte med flerkultur, og i skolen forbinder man det gjerne med forskning knyttet til identitet, språk eller bakgrunn. Mange samfunnsfags-, sosiologi- og sosialkunnskapstimer har blitt viet til spørsmål knyttet til hvordan menneskers bakgrunn og kultur spiller inn i utformingen av samfunnet rundt oss. 

Forskning på mangfold innebærer derimot så mye mer enn det. Marie Steine von der Lippe, religionsprofessor ved Universitetet i Bergen og fagkonsulent for Holbergprisen i skolen, forteller om hvordan forskning på mangfold gir uendelige muligheter. 

– Innen forskning er mangfold først og fremst en samlebetegnelse for ulikhet og variasjon. Det åpner opp for teoretiske perspektiver på blant annet kjønn, seksualitet, funksjonalitet, klasse, kultur, religion og etnisitet. Når vi forsker på mangfold, vil ulike kategorier ofte krysse hverandre og åpne for flere perspektiver. 

Interseksjonell forskning

I år markerer Holbergprisen i skolen «Skeivt kulturår 2022». Under lærerseminaret vil deltakere og bidragsytere rette fokuset mot hvordan å forske på mangfold, og ikke minst hvorfor det å forske på mangfold er viktig for å forstå vår egen fortid og samfunnet rundt oss.  

Man vil særlig løfte frem skeivt mangfold, og gi innblikk i forskning som ser på kjønn og seksualitet både i et historisk perspektiv og i dag. Ytterligere vil man se på religion i dataspill og gaming, og skeivt mangfold i religion. 

Innen mangfoldsforskning er såkalte «interseksjonelle» perspektiver av stor interesse. Det innebærer å se på hvordan ulike kategorier som religion, kjønn og seksualitet spiller sammen og får betydning for menneskers liv.  

– Innen denne type forskning er spørsmål om makt – og avmakt – viktige stikkord. Under årets lærerseminar ser vi blant annet på hvordan ulike forskningsmetoder og ulike kilder kan bidra til ny og nyansert kunnskap om mangfold, sier von der Lippe.  

Under seminaret vil man se på hvorvidt queer-teori, studien av blant annet kjønn og seksualitet utenfor det rent cis-heterofile, kan hjelpe oss med å forstå Holbergs tekster.  

– Var for eksempel Ludvig Holberg skeiv? Hva betyr det i så fall for hvordan vi kan forstå tekstene hans i dag? 

Godt faglig påfyll

 Lærere som deltar på seminaret, vil få faglig påfyll med innspill fra dyktige forskere som vil dele ny og spennende forskning på sitt felt. Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen, forsker på kjønn og seksualitet, og leder det internasjonale prosjektet QUEERDOM, hvor hun forsker på skeive hjemmeliv.  

Jane Skjoldli er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitet i Stavanger, og har forsket på religion og gaming. Professor i nordisk ved Universitetet i Bergen Jørgen Sejersted har deltatt i flere forskningsprosjekter om Ludvig Holberg som vil være av særlig interesse for deltakere i Holbergprisen i skolen.  

I tillegg vil også fjorårets elevprisvinner, Elise Harwiss, og lærerprisvinner, Hildegunn Stokke Rasmussen, dele sine erfaringer.  

Mingling og fag

Lærere fra hele landet vil delta på seminaret, og får med dette en unik anledning til å møte kollegaer og dele erfaringer og lufte ideer. 

Von der Lippe gleder seg til å bli kjent med Holbergprisen i skolens viktigste samarbeidspartnere. Hun sier det er flere grunner til å delta på årets seminar. 

– Jeg håper lærerne får med seg noe de kan ta med seg tilbake til klasserommet som kan engasjere elevene til å ta i bruk ulike kilder og varierte forskningsmetoder. Og så er det jo god mat og drikke, gøye samtaler, og ikke minst Bergen. 

Program for årets lærerseminar finner du her