Kontaktinformasjon

Holbergprisens ledelse og sekretariat

 

Kontakt sekretariatet

Generelle henvendelser kan rettes til info@holbergprisen.no
Forespørsler som gjelder medieoppslag og presse kan rettes til media@holbergprisen.no. Se også pressesidene for siste pressemeldinger og bilder m.v.
Henvendelser som gjelder Holbergprisen i skolen kan rettes til his@holbergprisen.no

Adresser

Postadresse: Holbergprisen, Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Haakon Sheteligs plass 11, 5015 Bergen