Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen tildeles yngre forskere fra/i Norden under 35 år, for fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

Fristen for å nominere kandidater til Nils Klim-prisen er 15. juni hvert år. Alle vitenskaplig ansatte ved universiteter og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater. Prisvinneren kunngjøres i begynnelsen av mars, og prisutdelingen finner sted i juni hvert år.