Nominasjoner til Holbergprisen

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Holbergprisen ble etablert av Stortinget i 2003 og deles ut årlig til en forsker som har gitt fremragende bidrag til humanistisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk eller teologisk forskning, enten innenfor ett av disse fagområdene eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, ny bruk av eksisterende teorier eller ved metodene som benyttes.

Prisen har en pengeverdi på 6 millioner norske kroner. 

Fristen for å nominere kandidater til Holbergprisen er normalt 15. juni hvert år. Fristen for nominasjoner til Holbergprisen 2025 har nå passert, men vi vil åpne skjemaet høsten 2024 for å ta imot nominasjoner til Holbergprisen 2026.

Nominasjonskriterier

Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og andre forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen. Vi ber om at nominasjoner sendes inn via det digitale nominasjonsskjemaet:

Nominasjonsskjema for Holbergprisen (åpnes høsten 2024)

Vennligst les gjennom kriteriene oppgitt under før du begynner å fylle ut skjemaet. All tekst og alle vedlegg må være på engelsk for å telle med i vurderingen. Det er mulighet for å lagre skjemaet underveis og fortsette senere dersom du får behov for det.

I skjemaet ber vi om følgende:

  • Et nominasjonsbrev på 1000-3000 tegn (inkl. mellomrom), som begrunner hvorfor kandidaten er en verdig mottaker av Holbergprisen.
  • Oppdatert CV og publikasjonsliste for kandidaten.
  • Forslag til tre fagpersoner med god kjennskap til kandidatens arbeid.

Ellers gjelder følgende retningslinjer:

  • Nominasjonen skal gjelde enkeltpersoner, ikke grupper eller organisasjoner. 
  • Selvnominasjoner og posthume nominasjoner vil ikke bli vurdert.
  • Felles nominasjoner styrker ikke nødvendigvis et kandidatur.
  • Nominasjonene er strengt konfidensielle og skal ikke gjøres kjent, hverken for den nominerte eller andre, heller ikke etter at prisvinner er kunngjort.​

Utvelgelsesprosessen

Etter nominasjonsfristens utløp blir alle innsendte forslag vurdert av Holbergkomitéen, som består av internasjonalt anerkjente forskere innenfor de relevante fagområdene. Holbergkomitéen ferdigstiller sitt arbeid i januar. Deretter er det Holbergstyret som utnevner prisvinner etter anbefaling fra Holbergkomitéen. Prisvinneren kunngjøres i midten av mars og prisutdelingsseremonien finner sted under Holberguken i Bergen, den første uken i juni hvert år.

Kontaktinformasjon

Hvis du skulle ha spørsmål til nominasjonsprosessen eller opplever tekniske problemer med nominasjonsskjemaet, eller har spørsmål, så ta kontakt med Holbergsekretariatet på e-post: info@holbergprisen.no.