Nils Klim-prisvinnere

Siddharth Sareen

Nils Klim-prisen 2024 tildeles Siddharth Sareen for hans forskning innen samfunnsvitenskapelige klima- og bærekraftsstudier.

Simona Zetterberg-Nielsen

Nils Klim-prisen 2023 tildeles den danske litteraturforskeren Simona Zetterberg-Nielsen for hennes forskning på romanens historie, narratologi og fiksjonalitet.

Elisa Katariina Uusimäki

Nils Klim-prisen 2022 tildeles den finske teologen Elisa Uusimäki, for hennes betydelige forskningsbidrag innen studier av den antikke jødedoms litteratur og kultur.

Daria Gritsenko

Nils Klim-prisen for 2021 tildeles finsk-russiske Daria Gritsenko, for hennes betydelige forskningsbidrag i krysningsfeltet mellom statsvitenskap, miljøstudier og digital humaniora.

Frederik Poulsen

Nils Klim-prisen 2020 tildeles den danske teologen Frederik Poulsen for hans fremragende forskning på Det gamle testamentet.

Finnur Dellsén

Nils Klim-prisen 2019 går til den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén for hans forskning innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi.

Sanja Bogojević

Nils Klim-prisen 2016 ble tildelt den svenske rettsforskeren Sanja Bogojević.

Rebecca Adler-Nissen

Nils Klim-prisen 2015 ble tildelt den danske statsviteren Rebecca Adler-Nissen.

Terje Lohndal

Nils Klim-prisen 2014 ble tildelt den norske lingvisten Terje Lohndal.

Ingvild Almås

Nils Klim-prisen 2013 ble tildelt den norske økonomen Ingvild Almås.

Sara Hobolt

Nils Klim-prisen 2012 ble tildelt den danske samfunnsviteren Sara Hobolt.

Jørn Jacobsen

Nils Klim-prisen 2011 ble tildelt juristen og rettsteoretikeren Jørn Jacobsen.

Johan Östling

Nils Klim-prisen 2010 ble tildelt den svenske historikeren Johan Östling.

David Bloch

Nils Klim-prisen 2009 ble tildelt den danske filologen David Kristian Bloch.

Anne Birgitta Pessi

Nils Klim-prisen 2008 ble tildelt den finske religionssosiologen Anne Birgitta Pessi.

Carina Keskitalo

Nils Klim-prisen 2007 ble tildelt den svenske samfunnsviteren Carina Keskitalo.

Linda Wedlin

Nils Klim-prisen 2006 ble tildelt den svenske bedriftsøkonomen Linda Wedlin.

Claes de Vreese

Nils Klim-prisen 2004 ble tildelt den danske medieviteren Claes de Vreese.