Kalender

Det er for øyeblikket ingen kommende arrangement

Tidligere arrangement

7. juni 2024

Slutten på apartheid i Sør-Afrika sammenfalt med en fornyet vilje til å utvide vår definisjon av det menneskelige og til å danne nye forestillinger om demokrati som fellesskap.

6. juni 2024

Den offisielle prisutdelingsseremonien for Holbergprisen og Nils Klim-prisen

6. juni 2024

Prisutdelingsseremoni for Holbergprisen i skolen, en forskningskonkurranse for elever i videregående skole.

5. juni 2024

Forelesning ved Achille Mbembe, mottager av Holbergprisen 2024. 

5. juni 2024

Fem ph.d.-kandidater fra Norden kommer til Holberguken 2024 for å delta i en mesterklasse med årets Holbergprisvinner Achille Mbembe.

4. juni 2024

Til Holbergaften møtes årets Holbergprisvinner og Nils Klim-prisvinner til samtale på Litteraturhuset i Bergen.

4. juni 2024

Med de alvorlige problemer verden står overfor, hvordan kan samfunnsforskning innenfor energifeltet muliggjøre rettferdig omstilling til en fremtid med lavere karbonutslipp?

4. juni 2024

Holbergsymposiet holdes til ære for årets holbergprisvinner og hans forskning.

4. juni 2024

Bli med på feiringen av fremragende forskning innen samfunnsfagene, humaniora, juss og teologi under Holberguken! Den finner sted 4.– 7. juni i Bergen og Oslo.

3. mai 2024

Hør Nils Klim-prisvinner Siddharth Sareen diskutere handlingsrettet forskning på energifeltet.

26. april 2024

Velkommen til et åpent seminar om årets Holbergprisvinner: Historiker, politisk teoretiker og offentlig intellektuell Achille Mbembe.

22. april 2024

Senter for digitale fortellinger inviterer til lesegruppe, i samarbeid med Holbergprisen. Lesning av utvalgte tekster av Achille Mbembe etterfølges av en diskusjon om hans tilnærming til teknologi.

14. mars 2024

Torsdag den 14. mars kunngjør vi vinnerne av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2024 i Universitetsaulaen i Bergen.

26. januar 2024

Hør Holbergprisvinner Joan Martinez-Alier og andre sentrale forskere innen global politisk økologi drøfte ulike aspekter av forskningsfeltet og hvordan dette kan hjelpe oss med å forstå og takle de store verdensomspennende samfunnsutfordringene i vår tid.

18. januar 2024

Hvordan kan lokal og historisk forankret kunnskap bidra til å tenke nytt omkring nåtidens store globale utfordringer? Fire fremragende unge forskere fra Norden deler perspektiver fra sin forskning.