Kommende arrangement

4. juni 2024

Bli med på feiringen av fremragende forskning innen samfunnsfagene, humaniora, juss og teologi under Holberguken! Den finner sted 4.– 7. juni i Bergen og Oslo.

4. juni 2024

Holbergsymposiet holdes til ære for årets holbergprisvinner og hans forskning.

4. juni 2024

Med de alvorlige problemer verden står overfor, hvordan kan samfunnsforskning innenfor energifeltet muliggjøre rettferdig omstilling til en fremtid med lavere karbonutslipp?

4. juni 2024

Til Holbergaften møtes årets Holbergprisvinner og Nils Klim-prisvinner til samtale på Litteraturhuset i Bergen.

5. juni 2024

Fem ph.d.-kandidater fra Norden kommer til Holberguken 2024 for å delta i en mesterklasse med årets Holbergprisvinner Achille Mbembe.

5. juni 2024

Forelesning ved Achille Mbembe, mottager av Holbergprisen 2024. 

6. juni 2024

Prisutdelingsseremoni for Holbergprisen i skolen, en forskningskonkurranse for elever i videregående skole.

6. juni 2024

Den offisielle prisutdelingsseremonien for Holbergprisen og Nils Klim-prisen

7. juni 2024

Slutten på apartheid i Sør-Afrika sammenfalt med en fornyet vilje til å utvide vår definisjon av det menneskelige og til å danne nye forestillinger om demokrati som fellesskap.

Tidligere arrangement

3. mai 2024

Hør Nils Klim-prisvinner Siddharth Sareen diskutere handlingsrettet forskning på energifeltet.

26. april 2024

Velkommen til et åpent seminar om årets Holbergprisvinner: Historiker, politisk teoretiker og offentlig intellektuell Achille Mbembe.

22. april 2024

Senter for digitale fortellinger inviterer til lesegruppe, i samarbeid med Holbergprisen. Lesning av utvalgte tekster av Achille Mbembe etterfølges av en diskusjon om hans tilnærming til teknologi.

14. mars 2024

Torsdag den 14. mars kunngjør vi vinnerne av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2024 i Universitetsaulaen i Bergen.

26. januar 2024

Hør Holbergprisvinner Joan Martinez-Alier og andre sentrale forskere innen global politisk økologi drøfte ulike aspekter av forskningsfeltet og hvordan dette kan hjelpe oss med å forstå og takle de store verdensomspennende samfunnsutfordringene i vår tid.

18. januar 2024

Hvordan kan lokal og historisk forankret kunnskap bidra til å tenke nytt omkring nåtidens store globale utfordringer? Fire fremragende unge forskere fra Norden deler perspektiver fra sin forskning.

2. desember 2023

Finnes det bevissthet utenfor hjernen, og hvordan kan subjektive erfaringer forklares, hvis de kun er et produkt av hjernens fysiske aktivitet?

1. desember 2023

Elisa Katariina Uusimäki mottok Nils Klim-prisen i 2022 og vil 1. desember 2023 arrangere symposiet "Travel and Religion in the Ancient Mediterranean".

28. november 2023

Holbergdebatten spør i år hvordan bevissthet oppstår, og om den finnes utenfor hjernen. Som en oppvarming til debatten inviterer vi til frokostmøte, der tre forskere fra Universitetet i Bergen vil diskutere hvordan bevissthet kan forstås.

15. november 2023

Kriser og uforutsette hendelser kommer allerede hyppigere enn før, og slik vil det etter alt å dømme fortsette. Men er vi klare? Og hva skjer når akuttfasen er over? Hvordan kan vi håndtere tiden etter en krise?

14. november 2023

Holbergprisen i skolen arrangerer et årlig todagersseminar for lærerne som deltar. Seminaret markerer oppstarten for skoleprogrammet i inneværende skoleår. Tematikken for årets seminar er "Forskning på kontroversielle tema".

3. november 2023

Arrangementet tar form av ein paneldiskusjon hvor deltakerne tar utgangspunkt i spørsmålet om hvilke former for felles forestillinger og fremtidsvisjoner som er mest tiltrengt i møte med de utfordringene samfunnet står overfor i vår tid.

2. november 2023

Dette symposiet vil ta form av en moderert paneldiskusjon med utgangspunkt i følgende spørsmål: "What are the key elements of future institutions that are needed to deepen democracy and to support intergenerational fair transitions?"

2. november 2023

Til dette fagsymposiet vil deltakerne presentere perspektiver på den antroposene tidsalderen med utgangspunkt i Sheila Jasanoff sitt begrep om co-produksjon mellom vitenskap og samfunn. Etter innledningene følger kommentarer og paneldiskusjon.

1. november 2023

Innledning ved Professor Sheila Jasanoff, fulgt av kommentarer og diskusjon med Professor Achille Mbembe og Professor Zeblon Vilakazi.