Holbergstyret

Holbergstyret forvalter Holbergprisen og er ansvarlig for alle aktiviterer og arrangementer gjennom året. Styret velger prisvinnere etter innstilling fra fagkomitéene.

Holbergstyrets sammensetning

Holbergprisens styre består av styreleder og fem styremedlemmer. Styret utnevnes av Universitetet i Bergen etter nominasjoner fra Det Norske Videnskaps-Akademi og norske universiteter. Minst ett av styremedlemmene skal til enhver tid ha sin institusjonelle forankring utenfor universitets- og høgskolesektoren. Styreleder og styremedlemmer velges for en periode på fire år og kan gjenvelges en gang. Valgprosessen er underlagt bestemmelsene i Likestillingsloven. 

Nåværende styreleder for Holbergprisen er Jørgen Magnus Sejersted.

Styret er ansvarlig for alle arrangementer og aktiviteter som gjennomføres i regi av Holbergprisen og velger medlemmer til prisenes fagkomitéer: Holbergkomitéen og Nils Klim-komitéen. Styret velger prisvinnere for Holbergprisen og Nils Klim-prisen i februar hvert år, etter innstilling fra fagkomitéene.