Holbergkomitéen

Holbergkomitéen står for den faglige vurderingen av nominasjonene til Holbergprisen. Komitéen består av internasjonalt anerkjente forskere innenfor de relevante fagfeltene.

 • Heike Krieger portraitHeike Krieger (Fungerende leder)

  Professor of Public Law and International Law, Freie Universität Berlin og Max Planck Fellow.

 • Ann Phoenix - portraitAnn Phoenix

  Professor of Psychosocial Studies, IOE-Social Research Institute, University College London

 • Jean Grondin PortraitJean Grondin

  Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Montreal

 • David Nirenberg portrait UC David Nirenberg (i permisjon 2023/2024)

  Deborah R. and Edgar D. Jannotta Distinguished Service Professor of Medieval History and Social Thought, University of Chicago

 • Cui Zhiyuan portraitCui Zhiyuan (i permisjon 2023/2024)

  Professor, School of Public Policy and Management, Tsinghua University

 • Sari Hanafi_portrait Sari Hanafi (varamedlem i 2023-2024), Professor i sosiologi, American University of Beirut. President, International Sociological Association (2018-23)

 • Ryan Nefdt_portrett Ryan Nefdt (varamedlem i 2023/2024), Førsteamanuensis i filosofi, University of Cape Town

Komitéens arbeid

Holbergkomitéen møtes to ganger i året i forbindelse med utvelgelsen av prisvinner. Det første møtet finner sted tidlig på høsten. På dette møtet diskuterer komitéen innkomne nominasjoner  og blir enige om en kortliste med aktuelle kandidater. I det videre arbeidet med å velge prisvinner hentes det inn uavhengige fagfelleuttalelser for alle kortlistekandidatene som et supplement til den informasjonen som er gitt i nominasjonsbrevet. I de fleste tilfeller hentes det inn fire fagfelleuttalelser for hver av de kortlistede kandidatene. Uttalelsene skrives av personer med inngående kjennskap til kandidatenes forskningsfelt og faglige arbeid. Fagfellerapportene, en oppsummering av disse og alle nominasjonsdokumenter blir gjort tilgjengelig for komitéen i dens videre arbeid.

Fagkomitéens andre møte finner normalt sted i januar. Under dette møtet, og på grunnlag av ovennevnte dokumenter, vedtar komitéen sin innstilling til hvem som bør bli Holbergprisvinner inneværende år. Det er styret i Holbergprisen som formelt velger prisvinner på bakgrunn av komitéens innstilling. Hvem som vinner prisen blir kunngjort for offentligheten i begynnelsen av mars hvert år.

Medlemmer fra Holbergprisens sekretariat er ofte også til stede i forbindelse med Holbergkomitéens møter, men deltar ikke i diskusjonene eller i prosessen knyttet til valg av prisvinner.

Utvelgelse av Holbergkomitéen

Styret i Holbergprisen velger nye komitémedlemmer. Komitémedlemmene velges for en periode på 3 år, med mulighet for gjenvalg for ytterligere en periode. Holbergprisens sekretariat kontakter vitenskapsakademier og ledende forskningsinstitusjoner internasjonalt for å få inn forslag til aktuelle komitémedlemmer.

I tillegg til faglige kvalifikasjoner, vektlegges også geografisk og faglig bredde i den endelige utvelgelsen av medlemmer til Holbergkomitéen.

Tidligere medlemmer

 • Graeme Turner (2015-2021)
 • Mary Beard (2015-2021)
 • Björn Wittrock (2014-2020)
 • Dame Hazel Genn (2014-2020)
 • Pratap Bhanu Mehta (2012 - 2018) 
 • Mary Jacobus (2009 - 2015)
 • Etan Kohlberg (2013 - 2015)
 • Helga Nowotny (2008 - 2014)
 • Kwame Anthony Appiah (2008 - 2014)
 • Christoph Markschies (2011 - 2013)
 • Henning Koch (2004 - 2009)
 • Toril Moi (2004 - 2009)
 • Turid Karlsen Seim (2004 - 2009)
 • Stein Kuhnle (2004 - 2007)
 • Johan P. Olsen (2004 - 2006)