Ludvig Holberg

Portrett av Ludvig Holberg. CC 2.0 Wikimedia Commons.

Holbergprisen er oppkalt etter den dansk-norske forfatteren og vitenskapsmannen Ludvig Holberg, som ble født i Bergen i 1684 og siden blant annet ble professor i metafysikk og logikk, retorikk og historie ved Universitetet i København.

Ludvig Holberg spilte en viktig rolle i å bringe opplysningstiden til de nordiske landene og bidro til en modernisering av flere akademiske disipliner og undervisningsmetoder. Holberg var professor i metafysikk og logikk, latinsk retorikk og historie ved Københavns Universitet, men er like kjent som dramatiker og forfatter. Han la også grunnlaget for internasjonal rett som et akademisk fag i Danmark-Norge. Ludvig Holbergs store og alsidige forfatterskap står sentralt både i norsk og dansk litteratur. 

Bereist og allsidig

Omfattende reisevirksomhet var en viktig del av Ludvig Holberg sin karriere som akademiker og forfatter, og flere av hans verk ble oversatt til en rekke språk. I ettertid huskes han blant annet for avhandlingen Introduksjon til naturens og folkerettens kunnskap, teaterstykkene Jeppe på Bjerget, Den Stundesløse og Erasmus Montanus, og for  den utopiske romanen Nils Klims reise til den underjordiske verden

Nils Klim

Nils Klim-prisen er oppkalt etter helten i Ludvig Holbergs roman Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741. Boken forteller historien om Nils Klim, som faller ned i en underjordisk verden mens han utforsker en hule i Bergen. Der kommer han over mange ulike samfunn og skapninger. I likhet med andre fiktive reiseskildringer fra denne perioden, deriblant Thomas Mores Utopia og Jonathan Swifts Gullivers reiser, informerer Holberg oss i opplysningstidens sanne ånd, om at verden er mye større enn folk tidligere har antatt, og at den er hjem til en myriade av svært ulike naturforhold, samfunn, skikker og tradisjoner. 

Skriftsamlingen

I et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er deler av Holbergs forfatterskap gjort tilgjengelig i digital form gjennom prosjektet Ludvig Holbergs Skrifter. Ludvig Holberg ble født i Bergen og levde viktige år av sitt liv her.