Nyheter Nils Klim-prisen

Nils Klim-samtalen med Frederik Poulsen

5.01.2021
I årets Nils Klim-samtale forteller Frederik Poulsen om sin bakgrunn og forskning innen gammeltestamentlig teologi i samtale med fagfelle Anne Katrine de Hemmer Gudme.

Nils Klim-seminaret: "Outside Eden: The Bible on Migration"

10.11.2020
Nils Klim-seminaret 2020: "Outside Eden: The Bible on Migration" med Frederik Poulsen, Casey Strine og Kristin Joachimsen blei gjennomført som ei fulldigital sending den 22. oktober. Opptaket frå arrangementet kan sjåast også no i ettertid.