Nyheter Nils Klim-prisen

Nils Klim-samtalen med Frederik Poulsen

5.01.2021
I årets Nils Klim-samtale forteller Frederik Poulsen om sin bakgrunn og forskning innen gammeltestamentlig teologi i samtale med fagfelle Anne Katrine de Hemmer Gudme.

Nils Klim-seminaret: "Outside Eden: The Bible on Migration"

10.11.2020
Nils Klim-seminaret 2020: "Outside Eden: The Bible on Migration" med Frederik Poulsen, Casey Strine og Kristin Joachimsen blei gjennomført som ei fulldigital sending den 22. oktober. Opptaket frå arrangementet kan sjåast også no i ettertid.

Nominasjonsutlysning: Nils Klim-prisen 2021

20.05.2020
Holbergprisens styre tar nå imot nominasjoner til Nils Klim-prisen 2021. Aktuelle kandidater er unge forskere fra Norden som har utmerket seg innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi.

Nils Klim-komitéens anbefaling klar

24.01.2020
Nils Klim-komitéen heldt sitt årlege møte i Reykjavik tidlegare denne veka, og er no klare med si innstilling på kven som bør vinne Nils Klim-prisen i 2020.

Intervju med Finnur Dellsén

30.05.2019
Den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén er tildelt Nils Klim-prisen 2019 for sin forskning innen epistemologi og vitenskapsfilosofi. Vi stilte Dellsén noen spørsmål om hans forskning, om viktigheten av uenighet i akademia og om forskjellen mellom kunnskap og forståelse.