Nyheter Nils Klim-prisen

Nominasjonsskjemaet for Nils Klim-prisen 2024 er nå åpent!

10.10.2022
Aktuelle kandidater til Nils Klim-prisen er forskere under 35 år fra/i Norden som har utmerket seg ved særlig betydningsfullt vitenskaplig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Nominasjonsskjemaet for Nils Klim-prisen er nå åpnet, og nominasjonsfristen er 15. juni.

Nils Klim-samtalen med Frederik Poulsen

5.01.2021
I årets Nils Klim-samtale forteller Frederik Poulsen om sin bakgrunn og forskning innen gammeltestamentlig teologi i samtale med fagfelle Anne Katrine de Hemmer Gudme.

Nils Klim-seminaret: "Outside Eden: The Bible on Migration"

10.11.2020
Nils Klim-seminaret 2020: "Outside Eden: The Bible on Migration" med Frederik Poulsen, Casey Strine og Kristin Joachimsen blei gjennomført som ei fulldigital sending den 22. oktober. Opptaket frå arrangementet kan sjåast også no i ettertid.

Nominasjonsutlysning: Nils Klim-prisen 2021

20.05.2020
Holbergprisens styre tar nå imot nominasjoner til Nils Klim-prisen 2021. Aktuelle kandidater er unge forskere fra Norden som har utmerket seg innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi.