Presserom

Velkommen til presserommet for Holbergprisen, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen. Her vil du finne de siste pressemeldingene, bilder, biografier og annen relevant informasjon om prisvinnerne.

AKTUELLE PRESSEMELDINGER

KONTAKTPERSON FOR PRESSE

Ole Sandmo
Kommunikasjonsrådgiver for Holbergprisen
E-post: ole.sandmo@holbergprisen.no
Tel: +47 980 01 878

HOLBERGPRISEN 2023 / JOAN MARTINEZ-ALIER

BIOGRAFI

Joan Martinez-Alier er professor emeritus ved Institute of Environmental Science and Technology, Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). Han er også professor emeritus ved Latin American Social Sciences Institute (FLACSO), Quito. 

Hans mange publikasjoner inkluderer Labourers and Landowners in Southern Spain (1971), Haciendas, Plantations and Collective Farms (Cuba and Peru) (1977), Ecological economics: energy, environment and society (1987, med Klaus Schlüpmann; Varieties of environmentalism: Essays North and South (1997, med Ramachandra Guha); og The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation (2003). Sammen med Roldan Muradian har han redigert boken Handbook of Ecological Economics (2015). Martinez-Alier bidro også til boken Degrowth: a vocabulary for a new era (2014) og var medredaktør for læreboken Ecological Economics from the Ground Up (2013). Sistnevnte bok sprang ut fra forskningsprosjektet Civil Society Engagement with Ecological Economics (CEECEC), 2008-2010, som ble etterfulgt av prosjektet Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT) (2011-15). 

Martinez-Alier har vært president for International Society for Ecological Economics fra 2006 til 2007 og var medlem av vitenskapskomitéen til European Environment Agency fra 2000 til 2008. Siden 1990 har Martinez-Alier redigert tidsskriftet Ecología Política

Forskningen hans fokuserer på økologisk økonomi, politisk økologi, landbruksstudier, miljørettferdighet og de fattiges og urfolks miljøkamper. I 2006 ble han tildelt det Europeiske Forskningsråds Advanced Grant for forskningsprosjektet EnvJustice (A global environmental justice movement), 2016-21. Han er en av grunnleggerne av Global Atlas of Environmental Justice (EJAtlas). I 2020 ble han tildelt Balzan-prisen og i 2023 Holbergrisen.

Med utgangspunkt i EJAtlas utgir han i 2023 boken Land, Water, Air and Freedom: The Making of World Movements for Environmental Justice som analyserer hundrevis av økokonflikter knyttet til distribusjon, samt de “verdispråkene” (valuation languages) som benyttes av urfolks- og fattigdomsaktivister. Boken adresserer det enorme sirkularitetsgapet som utgjør kjernen i den industrielle økonomien, kartlegger motstandsgeografiene som oppstår ved frontene for ressursekstraksjon og avfallshåndtering, og framviser forkjemperne for en global motbevegelse for miljørettferdighet. Martinez-Alier har også et viktig bidrag i antologien The Barcelona School of Ecological Economics and Political Ecology som kom ut i 2023 (redigert av Sergio Villamayor og Roldan Muradian).

LENKER

Holbergkomitéens begrunnelse.
Nettside ved Universitat Autònoma de Barcelona.
Global Atlas of Environmental Justice .
Environmental Justice-prosjektet.

PRESSEFOTOS

 • "Joan Martinez-Alier"
  Joan Martinez Alier. Foto: Joan Vidal
 • "Joan Martinez-Alier"
  Joan Martinez Alier. Foto: Joan Vidal
 • "Joan Martinez Alier"
  Joan Martinez Alier. Foto: Joan Vidal

EKSPERTKONTAKT FOR JOAN MARTINEZ-ALIER

Professor Håvard Haarstad
Universitetet i Bergen
E-post: havard.haarstad@uib.no

NILS KLIM-PRISEN 2023 / SIMONA ZETTERBERG-NIELSEN

BIOGRAFI

Simona Zetterberg-Nielsen er lektor i nordisk språk og litteratur ved Aarhus Universitet. Hun har mottatt en rekke bevillinger og priser; herunder EliteForsks reisestipendium, Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris for den beste humanistiske ph.d.-avhandling i 2017, en bevilgning innenfor Danmarks Frie Forskningsfonds Inge Lehmann-program i 2021 og Velux’ kjernegruppebevilgning i 2022. Zetterberg-Nielsen leder en forskningsgruppe om fiksjon og vitenskap på 1700-tallet, som har base på Aarhus Universitet.  

Zetterberg-Nielsen er redaktør i tidsskriftene 1700-tal og Passage og har vært med å utgi en lang rekke tidsskriftsnumre i disse. Hun har publisert artikler om 1700-tallets roman og fiksjonalitet i et historisk perspektiv i tidsskrifter som NarrativeStylePoetics Today, The Living Handbook of Narratology og The Oxford Encyclopedia of Literary Theory. Hun har også skrevet eller vært redaktør på bøkene Fiktion, Fiktionalitet – i sprog, litteratur og kulturFictionality and Literature: Core Concepts Revisited, Middelalderisme i dansk romantisk litteratur og Litteratur og idéhistorie

LENKER

Nils Klim-komitéens begrunnelse.
Nettside ved Aarhus Universitet.

PRESSEFOTOS

 • "Simona Zetterberg-Nielsen"
  Simona Zetterberg-Nielsen. Foto: Lars Kruse, AU Foto.
 • "Simona Zetterberg-Nielsen."
  Simona Zetterberg-Nielsen. Foto: Lars Kruse, AU Foto.
 • "Simona Zetterberg-Nielsen."
  Simona Zetterberg-Nielsen. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

EKSPERTKONTAKT FOR SIMONA ZETTERBERG-NIELSEN

Professor Jørgen Magnus Sejersted
Universitetet i Bergen
E-post: jorgen.sejersted@uib.no

 

HOLBERGPRISEN I SKOLEN 2022/2023

ELEVPRISENE

Årets tre finalister er (i alfabetisk rekkefølge):

De tre finalistprosjektene har vært gjennomført i fagene sosiologi og sosialantropologi og i norsk for elever med samisk som førstespråk.

LÆRERPRISEN

Årets lærerpris går til Anne Brit Ingholm, skolebibliotekar ved Mailand videregående skole i Viken fylke. Hun mottar prisen for sin rapport: «Jeg tror lærerne bryr seg om hvilke kilder vi bruker, men de pleier ikke å si noe om det.» Rapporten tar for seg hvordan avgangselever i den videregående skolen oppfatter opplæringen i kildekritikk og kildeføring. 

PRESSEFOTO

 • Anne Brit Ingholm_Privat foto
  Lærerprisvinner Anne Brit Ingholm, skolebibliotekar ved Mailand videregående skole. Foto: Privat.​​​​
 • Anne Brit Ingholm_Privat foto
  Oskar Hellesø-Knutsen, skoleprisfinalist ved Lillestrøm videregående skole. Foto: Ingrid Krogh Nøstdal.​​​
 • Anders Iversen Feiring_Privat foto
  Anders Iversen Feiring, skoleprisvinner fra Blindern videregåande skole. Foto: Sverre Bjørnstad
 • Samivgs_Privat foto
  Sara Lea Gaup, Sara Elise Eira, Ellen Mathisdatter Sara og Marita Alexandersen, skoleprisfinalister ved Samisk videregående skole og reindriftsskole. Foto: Privat​​​

KONTAKTPERSONER FOR HOLBERGPRISEN I SKOLEN 

Hilde Omdalsmoen Fidje 
Rådgiver, Holbergprisen i skolen
Tlf: (+47) 997 23 930
hilde.fidje@holbergprisen.no

 

LOGOER OG GRAFISK PROFIL

Logofiler og andre grafiske elementer for Holbergprisen, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen kan lastes ned fra profilmanualen på nett.

 • HOLBERGPRISEN

  Holbergprisen er en internasjonal forskningspris innenfor fagfeltene samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Prisen deles ut årlig og har en verdi på 6 000 000 kr. Vinneren utnevnes av Holbergprisens styre på vegne av den norske regjering. Prisen er oppkalt etter vitenskapsmannen og forfatteren Ludvig Holberg, som bidro til å bringe opplysningstiden til Norden.

 • NILS KLIM-PRISEN

  Nils Klim-prisen tildeles en statsborger av et nordisk land, under 35 år gammel, for fremragende forskning innen samfunnsfag, humaniora, juss eller teologi. Prisen har en verdi på 500 000 kr og deles ut sammen med Holbergprisen hvert år. Prisen er oppkalt etter hovedpersonen i Ludvig Holbergs roman Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741.

 • HOLBERGPRISEN I SKOLEN

  Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Deltagerne er elever ved 20 utvalgte videregående skoler fra hele landet. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere. De tre beste elevbidragene blir premiert med 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Det deles også ut en lærerpris på 20 000 kr.