Presserom

Velkommen til presserommet for Holbergprisen, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen. Her vil du finne de siste pressemeldingene, bilder, biografier og annen relevant informasjon om prisvinnerne.

AKTUELLE PRESSEMELDINGER

KONTAKTPERSON FOR PRESSE

Ole Sandmo
Kommunikasjonsrådgiver for Holbergprisen
E-post: ole.sandmo@holbergprisen.no
Tel: +47 980 01 878

HOLBERGPRISEN 2022 / SHEILA SEN JASANOFF

BIOGRAFI

Sheila  Sen Jasanoff (f. 1944) er Pforzheimer Professor of Science and Technology Studies (STS) ved Harvard Kennedy School. Hun er blitt en pioner innen samfunnsvitenskap gjennom sin forskning på den rolle vitenskap og teknologi har i jus, politikk og policy i moderne demokratier. Bøkene hennes inkluderer The Fifth Branch (1990), Science at the Bar (1995), Designs on Nature (2005), The Ethics of Invention (2016), and Can Science Make Sense of Life? (2016). 

Jasanoff grunnla og leder STS-programmet ved Harvard University. Tidligere han hun vært Founding Chair ved The Department of Science and Technology Studies ved Cornell University. Jasanoff har hatt prestigefylte gjesteprofessorater ved ledende universiteter i Europa, Asia, Australia og USA. Jasanoff har vært medlem av styret i American Association for the Advancement of Science og president ved Society for Social Studies of Science.

Jasanoffs æresbevisninger inkluderer Hirschman-prisen fra Social Science Research Council; Reimar Lüst-prisen fra Humboldt Foundation, samt et Guggenheim Fellowship. Hun er medlem av The American Academy of Arts and Sciences og The American Philosophical Society, utenlandsk medlem av The British Academy og Det Kongelige Akademi i Danmark, samt medlem av The Council on Foreign Relations i USA.

Jasanoff har Juris Doctor- og PhD-grad fra Harvard University. Hun har også æresdoktorater fra University of Twente og University of Liège.

FAGKOMITÉENS BEGRUNNELSE

Her finner du Holbergkomitéens begrunnelse for tildelingen av Holbergprisen til Sheila Jasanoff.

PRESSEFOTO

 • "Sheila Sen Jasanoff_Martha Stewart"
  Sheila Sen Jasanoff. Foto: Martha Stewart
 • "Sheila Sen Jasanoff - portrait"
  Sheila Sen Jasanoff. Foto: Martha Stewart
 • "Sheila Sen Jasanoff"
  Sheila Sen Jasanoff. Foto: Martha Stewart

   

EKSPERTKONTAKT FOR SHEILA JASANOFF

Professor Roger Strand,
Universitetet i Bergen
E-post: Roger.Strand@uib.no

NILS KLIM-PRISEN 2022 / ELISA KATARIINA UUSIMÄKI

BIOGRAFI

Elisa Uusimäki (f. 1986) er lektor i hebraiske bibelstudier og antikk jødedom ved Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet. Hun er også forskningsleder for prosjektet “An Intersectional Analysis of Ancient Jewish Travel Narratives”, finansiert av Det europeiske forskningsrådet (2021-2026), ved samme universitet.

Uusimäki har en doktorgrad innen den hebraiske bibelen og semittisk filologi (2013) og har tittelen dosent i hebraiske bibelstudier og tidlig jødedom (2017), begge fra Helsingfors Universitet. Hun har arbeidet som gjesteforsker, blant annet ved University of Manchester, Yale University, and Hebrew University of Jerusalem.

Tidligere har Uusimäki vært fellow ved Helsinki Collegium for Advanced Studies, og hun deltar nå i tverrfaglige prosjekter, blant annet som associate fellow ved Aarhus Institute of Advanced Studies og som medlem av Det Unge Akademi ved Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Uusimäki spesialiserer seg på den antikke jødedoms litterære og kulturelle historie, med fokus på lesning av tidlig jødisk litteratur i sin bredere antikke østlige middelhavskontekst. Hun har publisert arbeider om visdom og deskriptiv etikk, religionspraksis i antikken, reise og kulturell interaksjon, kjønn, Dødehavsrullene og hellenistisk jødedom. Uusimäki har skrevet to monografier og har publisert et større antall artikler i prestisjefulle akademiske tidsskrifter, som Dead Sea Discoveries, Henoch, Journal for the Study of Judaism, Journal of Ancient Judaism og Vetus Testamentum.

FAGKOMITÉENS BEGRUNNELSE

Her finner du Nils Klim-komitéens begrunnelse for tildelingen av Nils Klim-prisen til Elisa Uusimäki.

PRESSEFOTO

 • "Elisa Uusimäki. Photo: Lars Kruse"
  Elisa Uusimäki. Foto: Lars Kruse
 • "Elisa Uusimäki. Photo: Veikko Somerpuro"
  Elisa Uusimäki. Foto: Lars Kruse
 • "Elisa Uusimäki. Photo: Veikko Somerpuro"
  Elisa Uusimäki. Foto: Veikko Somerpuro
 • "Elisa Uusimäki_Veikko Somerpuro"
  Elisa Uusimäki. Foto: Veikko Somerpuro

EKSPERTKONTAKT FOR ELISA UUSIMÄKI

Professor Jorunn Økland,
Universitetet i Oslo
E-post: jorunn.okland@stk.uio.no

LOGOER OG GRAFISK PROFIL

Logofiler og andre grafiske elementer for Holbergprisen, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen kan lastes ned fra profilmanualen på nett.

 • HOLBERGPRISEN

  Holbergprisen er en internasjonal forskningspris innenfor fagfeltene samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Prisen deles ut årlig og har en verdi på 6 000 000 kr. Vinneren utnevnes av Holbergprisens styre på vegne av den norske regjering. Prisen er oppkalt etter vitenskapsmannen og forfatteren Ludvig Holberg, som bidro til å bringe opplysningstiden til Norden.

 • NILS KLIM-PRISEN

  Nils Klim-prisen tildeles en statsborger av et nordisk land, under 35 år gammel, for fremragende forskning innen samfunnsfag, humaniora, juss eller teologi. Prisen har en verdi på 500 000 kr og deles ut sammen med Holbergprisen hvert år. Prisen er oppkalt etter hovedpersonen i Ludvig Holbergs roman Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741.

 • HOLBERGPRISEN I SKOLEN

  Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Deltagerne er elever ved 20 utvalgte videregående skoler fra hele landet. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere. De tre beste elevbidragene blir premiert med 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Det deles også ut en lærerpris på 20 000 kr.