Om Holbergprisen

Natalie Zemon Davis mottar Holbergprisen i 2010. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Holbergprisen tildeles årlig for fremragende forskning innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Holbergprisen tildeles som en anerkjennelse av banebrytende forskning innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning, for eksempel ved utvikling av teori og metode. Prisen gis enten innenfor ett av prisens fagområder eller for tverrfaglig forskning, og den skal bidra til å heve disse fagområdenes status i samfunnet.  

Bakgrunn

Holbergprisen ble opprettet av Stortinget i 2003. Prisen er oppkalt etter den norsk-danske forfatteren Ludvig Holberg  og het opprinnelig Ludvig Holbergs internasjonale minnepris. Prisen finansieres over statsbudsjettet og administreres av Universitetet i Bergen, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prisen ble første gang utdelt i 2004 og er i dag verdt 6 millioner norske kroner. Vilkårene for prisens organisering og aktiviteter er fastlagt i statuttene.

Organisering

Universitetet i Bergen oppnevner Holbergprisens styre, som er ansvarlig for alle arrangementer og aktiviteter knyttet til Holbergprisen, samt Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen. Det daglige arbeidet gjennomføres av Holbergprisens sekretariat, som rapporterer til Holbergprisens styre og er administrativt underlagt Universitetsdirektørens kontor ved UiB.

Nils Klim-prisen er en nordisk pris som tildeles forskere under 35 år innenfor Holbergprisens fagområder. Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skole innenfor humanistiske og samfunnsvitenskaplige fag.

Holbergstyret utpeker prisvinnere etter innstilling fra Holbergprisens fagkomité, som består av internasjonalt anerkjente forskere innenfor fagfeltene prisen dekker. Holbergprisens sekretariat gir praktisk og administrativ støtte til styret og Holbergkomitéen.

Utvelgelse av prisvinnere

Vitenskaplig ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen. Nominasjonsfristen er 15. juni hvert år. Holbergprisens fagkomité velger først ut en kortliste basert på de innkomne nominasjonene. Det blir deretter hentet inn uavhengige vurderinger av aktuelle kandidater, som danner grunnlaget for Holbergkomiteens videre arbeid. Styret i Holbergprisen foretar den formelle pristildelingen etter innstilling fra Holbergprisens fagkomité. 

Prisvinnerne kunngjøres i mars og den høytidelige prisutdelingen finner sted under Holberguken, som arrangeres i Bergen, i begynnelsen av juni hvert år.​