Nominasjoner til Nils Klim-prisen

Aktuelle kandidater til Nils Klim-prisen er forskere under 35 år fra/i Norden som har utmerket seg ved særlig betydningsfullt vitenskaplig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi.

Nils Klim-prisen ble etablert av Stortinget i 2003 og deles ut årlig til en ung forsker fra/i Norden som har utmerket seg ved fremragende forskningsbidrag innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi, enten innenfor ett av disse fagområdene, eller ved forskning av tverrfaglig karakter. Det vektlegges hvorvidt de aktuelle bidragene er særlig nyskapende eller løfterike, vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningens karakter og tradisjonene på fagområdet.

Nils Klim-prisen har en verdi på 500 000 NOK. 

Fristen for å nominere kandidater til Holbergprisen er 15. juni hvert år. Fristen for å nominere kandidater til Nils Klim-prisen 2025 har nå passert, men vi vil åpne skjemaet høsten 2024 for å ta imot nominasjoner til Nils Klim-prisen 2026.

Krav til nominasjonene

Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og andre forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Nils Klim-prisen. Vi ber om at alle som ønsker å nominere kandidater benytter det digitale nominasjonsskjemaet.

Nominasjonsskjema for Nils Klim-prisen (åpnes høsten 2024)

I skjemaet ber vi om at du oppgir følgende informasjon og dokumenter som grunnlag for fagkomitéens vurdering: 

  • Et nominasjonsbrev, som må skrives på engelsk, og inneholde en begrunnelse for nominasjonen på 1000-3000 tegn (inkl mellomrom).
  • En oppdatert CV og publikasjonsliste for kandidaten, skrevet på engelsk.
  • Utvalgte eksempler på kandidatens vitenskaplige arbeid (maksimalt fem filer). Vi ber om at du ikkje laster opp hele avhandlinger/bøker, men heller utdrag eller utvalgte kapitler, inkludert innholdsfortegnelse og referanser. Dokumentene kan lastes opp direkte i skjemaet.
  • Kun dokumentasjon skrevet på engelsk eller et nordisk språk vil bli tatt med i vurderingen av kandidaten.

 

Ellers gjelder følgende vilkår:

  • Kandidaten kan ikke være eldre enn 35 år ved nominasjonsfristen. Tid benyttet til foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon og/eller sykmeldingsperioder kan trekkes fra. Det er ikke krav om at nominator innhenter informasjon om helse og andre sensitive personopplysninger. Tvilstilfeller vil bli undersøkt og avklart av Holbergprisens sekretariat i tråd med gjeldende forskrifter.
  • Aktuelle kandidater må være nordiske statsborgere eller ha hovedtilknytning til en nordisk forskningsinstitusjon.
  • Selvnominasjoner vil ikke bli akseptert.
  • Nominasjoner er konfidensielle og skal ikke gjøres kjent hverken for den nominerte eller andre, heller ikke etter at prisvinner er kunngjort.
  • Merk vennligst at kun dokumentasjon skrevet på engelsk eller et nordisk språk vil bli tatt med i fagkomitéens vurdering.

 

Utvelgelsesprosessen

Holbergstyret utnevner prisvinner etter anbefaling fra Nils Klim-komitéen, som består av prominente nordiske forskere innenfor de relevante fagområdene. Nils Klim-prisvinneren kunngjøres i mars og prisutdelingsseremonien finner sted under Holberguken i Bergen, i juni hvert år.

Kontaktinformasjon

Hvis du skulle ha spørsmål til nominasjonsprosessen, eller opplever tekniske problemer med nominasjonsskjemaet, kan du ta kontakt med Holbergsekretariatet på e-post: info@holbergprisen.no.