Nyheter om Holbergprisen

10.10.2022

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Nominasjonsskjemaet for Holbergprisen…

4.10.2022

Prosessen med å velje ein Holbergprisvinnar er i gang. Fredag 14. oktober møttest Holbergkomitéen for å diskutere nominasjonar til Holbergprisen 2023 og for…

Nyheter om Nils Klim-prisen

6.04.2022

Et seminar om unge forskeres karriereveier i Norden, med perspektiver fra humaniora og samfunnsvitenskapene.

10.10.2022

Aktuelle kandidater til Nils Klim-prisen er forskere under 35 år fra/i Norden som har utmerket seg ved særlig betydningsfullt vitenskaplig arbeid innenfor…

Nyheter om skoleprisen

17.01.2023

Forskerkontaktene har en svært viktig rolle i å veilede elevene som deltar i Holbergprisen i skolen. Her kan du se hvilke skoler forskerkontaktene veileder,…

3.01.2023

Holbergprisen i skolen holdt et digitalt seminar med Mona Langø den 28.11. om forskningsprosessen. Her kommer hun med sine beste råd til både lærere og elever…