Nyheter om Holbergprisen

15.03.2023

Holbergprisen inviterer fem Ph.D.-stipendiater i de nordiske landene til Bergen den 7. juni, for å delta i mesterklasse med årets Holbergprisvinner, Joan…

10.03.2023

Det ble i dag kunngjort at Holbergprisen 2023 tildeles den katalanske forskeren Joan Martinez-Alier for hans arbeider innen økonomi, politisk økologi og…

Nyheter om Nils Klim-prisen

6.04.2022

Et seminar om unge forskeres karriereveier i Norden, med perspektiver fra humaniora og samfunnsvitenskapene.

10.10.2022

Aktuelle kandidater til Nils Klim-prisen er forskere under 35 år fra/i Norden som har utmerket seg ved særlig betydningsfullt vitenskaplig arbeid innenfor…

Nyheter om skoleprisen

22.05.2023

I tillegg til prisene i hovedkonkurransen, deler Holbergprisen i skolen ut påskjønnelser for god formidling til tre mottakere. Vi har nå valgt ut årets bidrag…

10.05.2023

Årets finaleoppgaver handler om reindrift og psykisk helse, om sykdomsprestisje og om samhold etter en katastrofe. Prisene deles ut under Holberguken 8. juni…