Nyheter om Holbergprisen

10.10.2022

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Nominasjonsskjemaet for Holbergprisen…

4.10.2022

Prosessen med å velje ein Holbergprisvinnar er i gang. Fredag 14. oktober møttest Holbergkomitéen for å diskutere nominasjonar til Holbergprisen 2023 og for…

Nyheter om Nils Klim-prisen

6.04.2022

Et seminar om unge forskeres karriereveier i Norden, med perspektiver fra humaniora og samfunnsvitenskapene.

10.10.2022

Aktuelle kandidater til Nils Klim-prisen er forskere under 35 år fra/i Norden som har utmerket seg ved særlig betydningsfullt vitenskaplig arbeid innenfor…

Nyheter om skoleprisen

12.10.2022

Endelig er det tid for lærerseminar igjen! Hvert år arrangerer Holbergprisen i skolen et to dagers-seminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen.…

5.10.2022

Fagjuryen har vurdert årets søkarskular, og har valt ut 20 skular som skal delta i Holbergprisen i skolen 2022/ 2023.