Nyheter om Holbergprisen

4.06.2023

Vi gjengir her i sin helhet Holbergforelesningen 2023, ved holbergprisvinner Joan Martnez-Alier.

4.06.2023

Her gjengis holbergprisvinner Joan Martinez-Aliers takketale fra prisutdelingen 8. juni 2023.

Nyheter om Nils Klim-prisen

15.03.2023

Fagseminar til ære for årets Nils Klim-prisvinner som del av Holberguken i juni.

4.06.2023

Her gjengis Nils Klim-prisvinner Simona Zetterberg-Nielsens takketale under prisutdelingen 8. juni 2023.

Nyheter om skoleprisen

12.09.2023

Holbergprisen i skolen arrangerer et årlig todagersseminar for lærerne som deltar. Seminaret markerer oppstarten for skoleprogrammet i inneværende skoleår.…

30.08.2023

Hvorfor bør du søke deltakelse i Holbergprisen i skolen med dine elever?
Holbergprisen i skolen fungerer som brobygger mellom videregående- og høyere…