Nyheter om Holbergprisen

30.01.2023

Bli med på feiringen av årets prisvinnere under Holberguken, som i år er lagt til 6.– 9. juni i Bergen og Oslo.

10.10.2022

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Nominasjonsskjemaet for Holbergprisen…

Nyheter om Nils Klim-prisen

6.04.2022

Et seminar om unge forskeres karriereveier i Norden, med perspektiver fra humaniora og samfunnsvitenskapene.

10.10.2022

Aktuelle kandidater til Nils Klim-prisen er forskere under 35 år fra/i Norden som har utmerket seg ved særlig betydningsfullt vitenskaplig arbeid innenfor…

Nyheter om skoleprisen

6.02.2023

Oahppit sámi joatkkaskuvllain Kárášjogas ja Guovdageainnus servet vuosttaš geardde dutkangilvui maid Holbergbálkášupmi skuvllas lágida. Sámi álbmotbeaivve…

17.01.2023

Forskerkontaktene har en svært viktig rolle i å veilede elevene som deltar i Holbergprisen i skolen. Her kan du se hvilke skoler forskerkontaktene veileder,…