Nyheter om Holbergprisen

17.10.2023

I 20 år har Holbergprisen blitt utdelt som en anerkjennelse av banebrytende forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. I denne artikkelen…

16.10.2023

Holbergprisvinner Sheila Jasanoff og professor Achille Mbembe møter andre prominente forskere og beslutningstakere innen forskning til en serie arrangementer…

Nyheter om Nils Klim-prisen

15.03.2023

Fagseminar til ære for årets Nils Klim-prisvinner som del av Holberguken i juni.

4.06.2023

Her gjengis Nils Klim-prisvinner Simona Zetterberg-Nielsens takketale under prisutdelingen 8. juni 2023.

Nyheter om skoleprisen

30.10.2023

Kriser og uforutsette hendelser kommer allerede hyppigere enn før, og slik vil det etter alt å dømme fortsette. Men er vi klare? Og hva skjer når akuttfasen…

12.09.2023

Holbergprisen i skolen arrangerer et årlig todagersseminar for lærerne som deltar. Seminaret markerer oppstarten for skoleprogrammet i inneværende skoleår.…