Nyheter om Holbergprisen

I 20 år har Holbergprisen blitt utdelt som en anerkjennelse av banebrytende forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. I denne artikkelen…

Holbergprisvinner Sheila Jasanoff og professor Achille Mbembe møter andre prominente forskere og beslutningstakere innen forskning til en serie arrangementer…

Nyheter om Nils Klim-prisen

Fagseminar til ære for årets Nils Klim-prisvinner som del av Holberguken i juni.

Her gjengis Nils Klim-prisvinner Simona Zetterberg-Nielsens takketale under prisutdelingen 8. juni 2023.

Nyheter om skoleprisen

Holbergprisen i skolen arrangerer et årlig todagersseminar for lærerne som deltar. Seminaret markerer oppstarten for skoleprogrammet i inneværende skoleår.…

Det årlige lærerseminaret markerer starten på deltakelsen i Holbergprisen i skolens forskningskonkurranse. I år hadde vi gleden av å invitere rekordmange…