The Holberg Laureate LIVE: Expertise, Democracy and the Politics of Trust

Holbergprisvinner Sheila Jasanoff møter professor Cathrine Holst til samtale på Litteraturhuset i Oslo.

Årets Holbergprisvinner Sheila Jasanoff møter professor Cathrine Holst, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, til samtale på Litteraturhuset i Oslo, over temaet Expertise, Democracy and the Politics of Trust.

Fenomener som klimaskepsis og vaksinemotstand indikerer synkende tillit i forholdet mellom eksperter og deler av offentligheten i moderne demokratier.

Komparative studier av ekspertbaserte beslutningsprosesser i demokratiske land indikerer at ulike politiske kulturer har forskjellige normer for hva som skal gjelde som evidens og offentlig fornuft. Tillit til ekspertise er ikke bare et spørsmål om vitenskapelig autoritet, men noe som også skapes politisk. Botemiddelet mot tillitskollaps er å overbevise allmennheten om at det eksperter vet, faktisk understøtter offentlig politikk og reguleringer. Dette er snarere et spørsmål om bedre politikk enn mer vitenskap.

For mer informasjon, se Holbergprisens engelske nettsider.

Arrangementet er en del av Holberguken, som i år avholdes fra 7.juni til 10. juni.

Dato

til 19:15, CEST.
Sted
Litteraturhuset i Oslo
Praktisk informasjon
Gratis adgang.
Strømmelenke kommer.