Førsteprisvinnere fra Dahlske videregående skole. Foto: Thor Brødreskift.

Dahlske videregående skole

Aust-Agder
Aina Pedersen, Beate Haugen, Helene Storenes, Helene Storsæter og Serina Hansen

Vinner av Holbergprisen i skolen

Dahlske videregående skole vant Holbergprisen i skolen 2017.

Vinnerne av Holbergprisen i skolen 2017 ble Aina Pedersen, Beate Haugen, Helene Storenes, Helene Storsæter, Serina Hansen ved Dahlske videregående skole i Aust-Agder, med forskningsprosjektet: «Prestasjonskulturens bakside - Puggedop».

Forskningsprosjektet deres undersøker hvorfor studenter ved høyere utdanning anvender prestasjonsfremmende rusmidler. Elevene har intervjuet studenter tilknyttet et norsk universitet og samlet inn data fra en spørreundersøkelse fra ulike studieretninger ved universitetet. Elevene undersøker bruk av puggedop ved studier hvor de antar at prestasjonspresset er stort, og ved studier hvor de antar at dette presset er vesentlig lavere. Hvor utbredt er bruken av puggedop, har den sammenheng med prestasjonspress, og har det skjedd en normalisering av bruken?

Fagjuryens uttalelse

Førsteprisen går til et spenstig og engasjerende prosjekt. Elevene setter søkelys på puggedop i utdannelsessammenhenger ved å intervjue studenter tilknyttet et norsk universitet og samle inn data fra en spørreundersøkelse fra ulike studieretninger ved universitetet. Forskningsdesignet er godt egnet til å belyse problemstillingen. Elevene undersøker bruk av puggedop ved studier hvor de antar prestasjonspresset er stort og ved studier de antar dette presset er vesentlig lavere. Funnene fra oppgaven er interessante og forbløffende, da både informantintervjuer og funn fra spørreundersøkelsen tyder på at bruk av puggedop er utbredt innenfor studieretninger med stort arbeidspress. Det er interessant at dette er studier som jus og medisin, med studenter som i fremtiden skal håndheve helse og lovgivning.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.