Andreprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2015. Foto: Ole Kristian Olsen

Olsvikåsen videregående skole

Bergen
Åse K. Lædre, Vilde A. Østevold, Elene S. Løtveit og Mariell Johannesen

Vinner av Holbergprisen i skolen

Olsvikåsen videregående skole fikk andreprisen i Holbergprisen i skolen 2015.

Olsvikåsen videregående skole fra Bergen ved elevene Åse K. Lædre, Vilde A. Østevold, Elene S. Løtveit og Mariell Johannesen fikk andreprisen for prosjektet Læreryrket – en profesjon i faresonen. Om frafall blant nyutdannede lærere.” Elevene undersøker i oppgaven ved hjelp av dybdeintervjuer problemstillingen "Medfører utfordringer i læreryrket et høyt frafall blant nyutdannede lærere?". De finner ut av at det er en kombinasjon av flere ting som i bunn og grunn medfører det høye frafallet blant de nyutdannede lærerne, og at særlig et høyt dokumentasjonskravet til videregående- og  er en viktig faktor. 

 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.