Tredjeprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2008, sammen med forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og Fredric Jameson, mottager av Holbergs internasjonale minnepris 2008. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Vadsø videregående skole og Skarnes videregående skole

Vadsø og Sør-Odal
Helga Wara

Vinner av Holbergprisen i skolen

Vadsø videregående skole og Skarnes videregående skole fikk delt tredjepris i Holbergprisen i skolen 2008.

Tredjepris i Holbergprisen i skolen ble delt mellom prosjektet "Fiskekulturen" av Helga Wara fra Vadsø videregående skole og prosjektet  "Hvilke dialektforskjeller finnes i Sør - Odal og Nord- Odal?" av Marianne Hauger Petersen, Maria Fjeld og Mari Elisabeth A. Toftegaard fra Skarnes videregående skole.

Fagjuryens uttalelse 

Elevene fra VG3, Skarnes Videregående har gjennomført en svært god og interessant studie over dialektforskjeller mellom folk i de to nabokommunene Sør-Odal og Nord-Odal.  Studien er gjennomført som en spørreundersøkelse.  I alt 260 personer i ulike aldersgrupper fra de to kommunene har deltatt.  Skjema har vært delt ut til medelever på skolen, til eldre på alders- og sykehjem, samt vært lagt ut på odalsportalen.no.  På denne måten har de unge forskerne søkt å skaffe seg et representativt utvalg.  Undersøkelsen har gått ut på å kartlegge hvilket ord – dialektvariant eller ord som ligger opp til bokmålsformen – deltakerne bruker i dagligtalen.  Arbeidet styres av et sett av klart formulerte og gode hypoteser og resultatene avdekker at det er en del interessante aldersforskjeller.  I tråd med en av hypotesene finner en i tillegg at bruken av dialektord er mer framtredende i Nord-Odal.  Resultatene diskuteres i lys av relevant teori, og her dokumenteres god innsikt i ulike forhold som har betydning for språkets utvikling.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.