Kunnskapsminster Kristin Halvorsen, førsteprisvinner av Holbergprisen i skolen 2012 Malene Bue, Holbergprisvinner 2012 Manuel Castells. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Vennesla videregående skole

Vennesla
Vennesla videregående skole

Vinner av Holbergprisen i skolen

Vennesla videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2012.

Førstepris til Vennesla videregående skole

Hvordan ble familien min påvirket av industrialiseringen av skipsfarten på slutten av 1800-tallet? Dette var utgangspunktet for Malenes Bues vinneroppgave "Min familie under den industrielle revolusjon" I oppgaven undersøker kaster hun lys over sentrale trekk ved industrialiseringen av skipsfarten gjennom historien om sine egne tippoldeforeldres liv. Primærkildene er også forskningsmessig sett jomfruelige: en samling brev som styrmannen Peder Bendix Olsen sendte til sin kone Henriette.

Fagjuryens uttalelse

Dette er et solid og imponerende prosjekt som skiller seg ut. Motivasjonen for arbeidet er enkelt og elegant presentert.(…) Selve forskningsarbeidet har bestått i nærlesning, tolkning og kontekstualisering av tekstmaterialet. Nærlesningene som gjøres av brevene er sensitive for detaljer og stemninger – samtidig som de redegjør for de store og viktige trekkene i historien de utfolder med analytisk skarphet og i et godt språk (...) Forskningsetiske refleksjoner, et solid noteapparat og en imponerende litteraturliste bidrar også til å forsterke inntrykket av høy grad av fortrolighet med det akademiske håndverket. Alt i alt er dette et glimrende forskningsprosjekt som tilfører ny viten og nye perspektiver til sitt emne.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.