Holbergprisen i skolen

En nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen. Vi ønsker å vekke ungdommers interesse for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Image
Søknadsfristen til Holbergprisen i skolen er 1. oktober hvert år. Foto: Thor Brødreskift
Søknadsfristen til Holbergprisen i skolen er 1. oktober. Foto: Thor Brødreskift

Hvert år inviteres landets videregående skoler til å gjennomføre et forskningsarbeid med hjelp fra etablerte forskere. Gjennom arbeidet blir elevene kjent med vitenskapelige teorier og metoder innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Elevene får kjennskap til bruk av kilder og fagbegreper, og de lærer å skrive en drøftende og argumenterende tekst. Deltagelse i Holbergprisen i skolen knyttes opp mot læreplanene i skolefagene.  Alle klasser/ klassetrinn på videregående relatert til våre fagområder kan søke om deltagelse. 

Alle innsendte bidrag blir vurdert av Holbergprisen i skolens fagjury. Finalistene blir kunngjort i midten av mai, og prisutdelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.  De tre beste prosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Finalistene blir også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. 

Innlevering til Holbergprisen i skolen 2022/ 2023

Innlevering til formidlingspåskjønnelse

Innlevering lærarrapport Holbergprisen i skolen 2022/ 2023

Siste prisvinnere - Holbergprisen i skolen
2022
Elise Harwiss ved  Elvebakken videregående skole i Oslo, vinner førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2022 med forskningsprosjektet: «Pårørendes rolle i heroinassistert behandling». 
2022
Live Strømshoved fra Longyearbyen skole vant andreprisen i Holbergprisen i skolen 2022 med forskningsprosjektet «Snøkrabbe – sett i et folkerettslig perspektiv».
2022
Sverre Stalsberg fra St. Olav videregående skole vant tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2022 med forskningsprosjektet «Hvorfor er kriminallitteratur underholdende?».
Nyheter om skoleprisen
23.03.2023
Innleveringsfristen nærmer seg. Her vil du finne lenker til innlevering, juryens kriterier og praktisk informasjon.
21.03.2023
Holbergprisen i skolen har tatt en prat med lærerne på Drammen vgs. om deres deltagelse i konkurransen. Her kan du lese mer om deres opplevelser og opplegget, med blant annet spennende oppdragsforskning.