Holbergprisen i skolen

Er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen. Vårt formål er å vekke ungdommers interesse for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Image
Illustrasjon_fagdag
Presentasjon av forskningsprosjektene på Holbergprisen i skolens fagdag under Holberguken 2019. Foto: Thor Brødreskift

Hvert år inviterer vi landets videregående skoler til å gjennomføre et forskningsarbeid med hjelp fra etablerte forskere. Gjennom arbeidet blir elevene kjent med vitenskapelige teorier og metoder innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Elevene får kjennskap til bruk av kilder og fagbegreper, og de lærer å skrive en drøftende og argumenterende tekst.

Deltagelse i Holbergprisen i skolen knyttes opp mot læreplanene i skolefagene.  Alle klasser/trinn på videregående relatert til våre fagområder kan søke om deltagelse.  Alle innsendte bidrag blir vurdert av Holbergprisen i skolens fagjury. Finalistene blir kunngjort i midten av mai, og prisutdelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.  De tre beste prosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Finalistene blir også invitert som æresgjester under Holberguken. Søknadsfristen er 1. oktober. 

Holbergprisen i skolen: En kort presentasjon
Siste prisvinnere - Holbergprisen i skolen
Holbergprisvinnere
2023
Sara Lea Gaup, Sara Elise Eira, Ellen Mathisdatter Sara og Marita Alexandersen fra Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino, Troms og Finnmark fylke vinner andreprisen i Holbergprisen i skolen 2023 med forskningsprosjektet: «Reindriftas påvirkning på psykisk helse».
2023
Oskar Hellesø-Knutsen ved Lillestrøm videregående skole vinner førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2023 med prosjektet «Samhold etter en katastrofe». 
Nyheter om skoleprisen
Nyheter Holbergprisen i skolen
Nå er det klart hvilke tre prosjekter som går helt til topps i årets Holbergprisen i skolen. Men hvilke plasser de har fått, må de vente til prisutdelingen med å finne ut. Bergen Katedralskole, Drammen vgs og Vestby vgs er de tre finaleskolene i år.
Hvorfor er valgdeltakelsen i bydelen Fjell den laveste i landet? Det ville Delina Kaleab og Ajla Zečkanovic´ finne ut av i sitt forskningsprosjekt for Holbergprisen i skolen. Funnene deres gir grunn til bekymring, men peker også ut en vei videre.