Kunngjøring for Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2022

Følg med på direktesendingen kl. 9:00, mandag 14. mars for å få vite hvem som blir årets Holbergprisvinner og Nils Klim-prisvinner.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, ønsker velkommen og styreleder for Holbergprisen, Kjersti Fløttum, kunngjør vinnerene av Holbergprisen 2022 og Nils Klim-prisen 2022.

I løpet av sendingen vil vi få høre begrunnelsen for valget av prisvinnere fra de to fagkomitéene, Nils Klim-komitéen og Holbergkomitéen. Begrunnelsene blir lest opp av Bjørn Enge Bertelsen, faglig leder for Holbergprisen.

Om Holbergprisen

Holbergprisen tildeles årlig som en anerkjennelse av banebrytende forskning innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning, for eksempel ved utvikling av teori og metode. Prisen gis enten innenfor ett av prisens fagområder eller for tverrfaglig forskning, og den skal bidra til å heve disse fagområdenes status i samfunnet. Prisen har en verdi på 6 000 000 norske kroner. 

Om Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen tildeles årlig til en ung forsker fra/i Norden som har utmerket seg ved fremragende forskningsbidrag innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi, enten innenfor ett av disse fagområdene, eller ved forskning av tverrfaglig karakter. Det vektlegges hvorvidt de aktuelle bidragene er særlig nyskapende eller løfterike, vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningens karakter og tradisjonene på fagområdet. Nils Klim-prisen har en verdi på 500 000 norske kroner. 

Nominasjonsprosessen

Vitenskaplig ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Nominasjonsfristen er 15. juni hvert år. Holbergstyret utpeker prisvinnere etter innstilling fra fagkomitéene. Prisutdelingen finner sted under Holberguken, som arrangeres i Bergen, i begynnelsen av juni hvert år.​

Dato

til 09:30, CET.

04:00 EST

Sted
Virtuelt arrangement / Fastings Minde, Bergen