Foto: Thor Brødreskift

Kirsti Anita Røsand

Møre og Romsdal
Fagerlia videregående skole

Vinner av Lærerprisen

Kirsti Anita Røsand ved Fagerlia videregående skole er vinner av Lærerprisen 2018.

Lærerprisen for 2018 går til Kirsti Anita Røsand fra Fagerlia videregående skole i Møre og Romsdal. Hun mottar prisen for rapporten "Learning by doing"

Lærerprisen 

Holbergprisen i skolen deler hvert år ut en lærerpris på 20.000 kroner basert på rapporter fra deltakende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene. Prisen er ment som en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene.