Foto: Thor Brødreskift

Linda Romøren

Rogaland
Randaberg videregående skole

Vinner av Lærerprisen

Linda Romøren ved Randaberg videregående skole i Rogaland er vinner av Holbergprisens lærerstipend 2016.

Lærerstipendet i 2016 går til Linda Romøren ved Randaberg videregående skole i Rogaland for rapporten: "Fra mythos til logos"

Lærerstipendet

Holbergprisen i skolens lærerstipend er etablert for å sette fokus på lærerens rolle i overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning og forskning, og for å motivere lærerne som er med i konkurransen til å dele sine erfaringer med andre. Mottageren av lærerstipendet får en pengegave på 15 000,-.