Foto: Thor Brødreskift

Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad

Oslo
Blindern vgs

Vinner av Lærerprisen

Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad ved Blindern videregående skole i Oslo er vinnere av lærerprisen 2019, for rapporten "Holbergprisen i skolen - Dybdelæring i praksis".

Lærerprisen 2019 går til Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad ved Blindern videregående skole i Oslo. De mottar prisen for sin rapport "Holbergprisen i skolen – dybdelæring i praksis?"

Prisjuryen viser til at rapporten deres fokuserer på dybdelæring og kritisk tenking, samt terrfaglige temaer i fagfornyelsen, som folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap. "Rapporten viser også en nyansert refleksjon over egen lærerrolle, og den krevende situasjonen deltagelse i Holbergprisen i skolen skaper, gjennom at læreren i større grad blir en veileder heller enn en underviser," sier juryen.

Lærerprisen 

Holbergprisen i skolen deler hvert år ut en lærerpris på 20.000 kroner basert på rapporter fra deltakende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene. Prisen er ment som en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene.