Lærerseminaret 2019: «Metode, etikk og samfunn»

Vi ønsker alle lærere som deltar på Holbergprisen i skolen velkommen til lærerseminar!

Samfunnsendringer bringer med seg etiske utfordringer, noe som i senere år har vært tydelig i forbindelse med klimaspørsmål, utviklingen av mer flerkulturelle samfunn og ulike former for teknologiske nyvinninger. På årets lærerseminar tar vi for oss både metodiske og etiske spørsmål innenfor områder som er relevante for deltakerne i Holbergprisen i skolen, blant annet gjennom foredrag av førsteamanuensis Marie von der Lippe og professor Eirik Vassenden ved UiB. Mens von der Lippe tar for seg metodiske og etiske utfordringer knyttet til religionsstudier, vil Vassenden snakke om litteratur og etikk i selvfremstillingens tidsalder.

Innenfor akademia er etiske problemstillinger ofte forbundet med forskningsetikk. Mange av elevprosjektene i Holbergprisen i skolen undersøker temaer og spørsmål som innebærer etiske dilemmaer, og i denne sammenhengen er det viktig å ha et reflektert forhold til behandlingen av informanter og datamaterial. Derfor har vi invitert Vidar Enebakk fra de Nasjonale forskningsetiske komiteene (NESH) til å gi oss en innføring i hva forskningsetikk handler om.

I tillegg til etiske og metodiske spørsmål, skal vi også diskutere generelle sider ved forskningsprosessen. Fjorårets lærerprisvinnere kommer for å dele av sine erfaringer, og vi skal dessuten diskutere fjorårets finalistoppgaver for å se hvordan forskningsprosessens ulike utfordringer er løst der.

Program 

Onsdag 6. november

15.00 – 15.10 Velkomst og introduksjon ved Hilde Omdalsmoen Fidje og Hans Jacob Ohldieck
15.10 – 16.00 Deltakerne presenterer seg selv, hvilke fag de underviser i og hva de har tenkt rundt forskningsprosjektene. Ohldieck leder samtalen
16.00 – 16.20 Omdalsmoen Fidje presenterer Holbergprisen i skolen (del 1)
16:20 – 16.40 Kaffepause 
16.40 – 17.45 Vidar Enebakk (NESH) og gruppearbeid om forskningsetikk
17.45 - 18.30 Omdalsmoen Fidje presenterer Holbergprisen i skolen (del 2)
18.30 Informasjon om det videre programmet og avslutning ved Ohldieck
19.00 Middag på Hotel Terminus

Torsdag 7. november

08:30 – 09:00 Kaffe 
09.00 – 10.30 Marie von der Lippe (UiB): «Forskningsmetoder i praksis»
10.30 – 10.45 Kaffepause
10.45 – 12.15 Eirik Vassenden (UiB): «Levende modeller og privatlivets fred. Litteratur og etikk i selvfremstillingens tidsalder»
12.15 – 13.15 Lunsj
13.15 – 14.00 Om forskningsprosessen (del 1): Fjorårets lærerprisvinnerne Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad deler av sine erfaringer
14.00 – 15.00 Om forskningsprosessen (del 2): Gruppearbeid. Vi diskuterer fjorårets finalistoppgaver
15.00 – 15.30 Diskusjon, evaluering og avslutning

Innledere

Vidar Enebakk har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori fra UiO. Etter stillinger som forsker i vitenskapshistorie (UiO) og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum er han i dag sektretariatsleder ved Den nasjonale forskningsetiske komité for sammfunssvitenskap og humaniora (NESH). Enebakk har også vært redaktør for Nytt norsk tidsskrift.

Marie von der Lippe er førsteamanuensis i religionsvitenskap (UiB). Hennes forskning omhander blant annet temaer som religiondidaktikk, ungdom og religion, religion i skolen, religiøst mangfold og flerkultur. Hun har skrevet flere bøker og artikler om religionsundervisning i skolen, deriblant Religion i skolen: didaktiske perpektiver på religions- og livssynfaget og "Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spøsmål i skolens religions- og livssynsundervisning".

Eirik Vassenden er professor i nordisk litteratur (UiB). Hans forskning omhandler blant annet temaer som literaturkritikk og offentlighetsteori, retorikk, vitalisme, samtidslitteratur, poesi og litteraturdidaktikk. Han har utgitt publikasjoner som Dei litterære sjangrane. Ei innføring og Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. 

Hans Jacob Ohldieck er fagkunsulent for Holbergprisen i skolen, og førsteamanuensis i spansk og latinamerikansk litteratur og kultur ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad i spansk fra Universitetet i Bergen, der han også har jobbet som førstelektor i allmenn litterturvitenskap, spansk og ex.fac.

Hilde Omdalsmoen Fidje er prosjektansvarlig for Holbergprisen i skolen. Hun er utdannet historiker fra Universitetet i Bergen og lektor fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet ved Hartvig Nissen vgs. og Vest-Lofoten vgs., med samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

 

Dato
Starter: -
Slutter: - 15:30, CET.
Sted
Hotel Terminus, Bergen
Praktisk informasjon
Holbergprisen dekker alle utgifter deltakere har med reise og overnatting