Gjorde det på en annen måte enn hva som var gjort før

28.09.2020

Da Kjersti Gjerde Brekklund fra St. Olav videregående skole på nytt meldte en av sine klasser på Holbergprisen i skolen, var det med en klar intensjon om å tenke nytt, og organisere deltagelsen annerledes i forhold til tidligere deltagelse.

Kjersti Gjerde Brekklund ble årets lærerprisvinner med lærerrapporten Jeg synes fremdeles det er mer futt i tittelen Sex og synd. Her kan du lese litt om hennes erfaringer fra årets deltagelse, og hennes tips til deg som potensiell søker. 

Søk om deltakelse

Mye som skal gå opp

Da Kjersti Gjerde Brekkelund meldte klassen sin på Holbergprisen i Skolen valgte de en modell hvor hele klassen skrev oppgaven sammen: "Det er mye som skal gå opp: timer, kompetansemål og mange ulike prosjekter. Dette gjorde at jeg måtte tenkt nytt for å få HiS til å passe bedre inn i undervisningen." forteller Brekkelund. "Jeg tror jeg vant fordi jeg gjorde det på en annen måte enn hva som var gjort før." 

Organiseringen var ifølge juryen "[...] til forveksling lik den man ser i forskningssamarbeid ved universiteter". Kjersti forteller videre at:

Det var ikke bevisst, men var en løsning som utkrystalliserte seg etter hvert som vi arbeidet med prosjektet. Fordi hele klassen skrev oppgaven sammen ble det naturlig å dele opp i grupper som fikk mye selvstendighet. Elevene ble fordelt på bakgrunn av interesser og engasjement for prosjektet. Jeg ble overrasket over hvor selvstendige ledergruppen var. 

Stort læringsutbytte

At elevene lærte mye, er det ifølge Brekklund liten tvil om: "Elevene har lært seg å bli kildebevisste og kritiske til informasjon de finner. De har også lært mye om samarbeid, og flere har også lært mye om ledelse." Gjerde Brekklund forteller at temaet ble valgt helt i begynnelsen av skoleåret: "Vi landet på et bredt tema. Deretter brukte vi tid på å meisle ut problemstilling. Dette tok lang tid fordi vi måtte operasjonalisere og spisse oppgaven hele veien."  

-Det å levere er en seier i seg selv.

Hun oppfordrer flere til å melde seg på Holbergprisen i skolen, og har også flere tips på lager til de som vurderer å melde seg på: 

Jeg synes Holbergprisen i Skolen er en veldig bra ting. Det løfter klasserommet ut i verden, og å tar verden inn i klasserommet. Det pirrer elvenes nysgjerrighet, og fristiller dem fra pensum. Jeg oppfordrer flere lærere til å melde seg på. Hiv dere ut i det, og ta ting som det kommer. Ting kommer til å endre seg, så vær fleksibel. Tål å stå i det, og ikke gi opp. Det å levere er en seier i seg selv.

Vi i Holbergprisen i skolen håper at enda flere vil ta sjansen på å skrive en søknad til oss, og få mulighet til å gjøre seg de samme gode erfaringene som Kjersti Gjerde Brekklund har gjort seg. Fristen for å sende inn søknad til Holbergprisen i Skolen er torsdag 1. oktober, og du kan søke helt frem til midnatt. 

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.