Holbergprisen i skolen er rett rundt hjørnet, og årets deltakere er nå valgt ut

05.10.2020

Holbergprisen i skolens fagjury har nå avgjort hvilke skoler som får delta i årets konkurranse. I utvelgelsesprosessen har fagjuryen gjort en helthetsvurdering av de innsendte søknadene, og blant annet vektlagt geografisk spredning, motivasjon, kvalitet på søknadene og balanse mellom nye skoler og tidligere deltagere.

862 elever ved 20 videregående skoler over hele Norge kommer i 2020/2021 til å være med i årets forskningskonkurranse. Ved hjelp av tett veiledning fra forskere og Holbergprisen i skolens sekretariat skal elevene i løpet av året forske på et selvvalgt tema, og samtidig konkurrere om førsteprisen på 30 000 kr. I tillegg premieres 2.- og 3.-plassen med henholdsvis 20 000 kr og 10 000 kr. Juryleder Stine Helena Bang Svendsen har ledet arbeidet med å velge ut årets deltagerskoler:

Vi er veldig fornøyd med årets søkerskoler. Det er gledelig at skolene ønsker å prioritere elevforskning også i et krevende år med ny læreplan og smitteverntiltak. Juryen er fornøyd med at vi har fått med flere nye skoler, og at deltagerskolene til sammen har god faglig og geografisk spredning.

Følgende 20 skoler er valgt ut som deltagere i 2020/2021: 

 • Amalie Skram videregående skole
 • Olsvikåsen videregående skole
 • Heggen videregående skole
 • Mosjøen videregåande skule
 • Trondheim katedralskole
 • Spjelkavik videregående skole
 • Voss gymnas
 • Blindern videregående skole 
 • Oslo by steinerskole 
 • Longyearbyen skole 
 • Vågsbygd videregående skole
 • Vennesla videregående skole 
 • Drammen videregående skole  
 • Dønski videregående skole
 • Eidsvoll videregående skole
 • Vestby videregående skole 
 • Bjertnes videregående skole
 • Norges realfagsgymnas Bærum
 • Sandvika videregående skole
 • Gjøvik videregående skole 
   

Veien videre 

Deltagerne i Holbergprisen i skolen har et begivenhetsrikt skoleår i vente. Startskuddet for årets konkurranse er lærerseminaret 2020, et todagers fagseminar som i år fokuserer på analyseprosessen. Lærerne for alle deltagende klasser er invitert til seminaret, som fungerer som en arena for faglig påfyll og inspirasjon. Her vil lærerne få en introduksjon til Holbergprisen i skolen og prosjektets innhold samt praktisk informasjon. De kan også forvente inspirasjon til både faglige og pedagogiske tilnærminger til prosjektet. I år avholdes seminaret 4.-5. november på Grand Hotel Terminus i Bergen.  

Fra november til januar vil Holbergprisen i skolens sekretariat reise rundt til de deltagende skolene for å fortelle om Holbergprisen i skolen, høre elevenes og lærernes tanker om forskingstema og svare på spørsmål. Holbergprisen i skolen legger ingen føringer for hvilke temaer elevene kan forske på utover de fagområdene prosjektet dekker.  

Deretter gjenstår selve arbeidet med forskningsrapporten. Når elevene har kommet i gang med arbeidet vil de få besøk av sin forskerkontakt, som er en forsker ved en høyskole eller et universitet i skolens nærområde. Forskerkontakten hjelper klassen i arbeidet med valg av forskningsmetode og med å avgrense oppgavens tema til en spisset problemstilling.  

Prisutdeling 

Innleveringsfristen er 8. april. Deretter blir tre finalister plukket ut og invitert til Holberguken, som finner sted 7.-10. juni i Bergen. 

Hvilket forskningsprosjekt som vinner henholdsvis første-, andre- , og tredjepris blir kunngjort ved en egen prisutdelingsseremoni på Bergen Katedralskole. Her vil også årets lærerpris deles ut som en anerkjennelse av lærerens viktige rolle som sentral faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elever i den videregående skolen.

Nødvendige forholdsregler

Holbergprisen i skolen tar smittevern på alvor. Det innebærer at all aktivitet knyttet til skoleprisen vil skje innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernrådene fra FHI og statlige/ lokale myndigheter. Dette betyr at planer kan endre seg, og Holbergprisen i skolen vil være forberedt på å gjennommføre alternative løsninger for digital avvikling av planlagte fysiske samlinger dersom dette blir nødvendig.