Årets oppgåver er inne

22.04.2021

Koronapandemien har også skapt store utfordringar i årets konkurranse. Til tross for ein vanskeleg situasjon, har alle dei 20 deltakande skulane i årets konkurranse levert inn tre forskingsrapportar kvar, som no vurderast av juryen.

Som i fjor, har mange elevar og lærarar opplevd at skulekvardagen er flytta over på digitale flater. Både lærarar og elevar har gjort ein framifrå innsats for å få prosjekta i hamn. Resultatet er svært gode og reflekterte forskingsrapportar, som handsamar alt frå dagsaktuelle problemstillingar som psykisk helse under pandemien, til estetikk i klassisk dans. 

Besøka frå Holbergprisen i skolen har for det meste blitt gjennomført digitalt, og det same gjeld besøka frå forskarkontaktane. På denne måten har det aller meste av informasjon og rettleiing blitt gjennomført som digitale besøk, og rettleiing har også føregått over e-post. Gjennom tilbakemeldingar ser vi at forskarkontaktane til tross for vanskelege omstende likevel har klart å oppretthalde eit godt samarbeid med lærarar og elevar. Denne kontakta mellom UH-sektoren og den vidaregåande skulen er ein svært viktig del av deltakinga i Holbergprisen i skolen, og bidrar til å førebu elevane på kva som venter dei i form av arbeidsmetode, kritisk tenking og etisk refleksjon når dei skal over i høgare utdanning. 

Juryens arbeid

Også for juryen blir arbeidet påverka av pandemien; under dei noverande smitteverntiltaka vert også jurymøtet digitalt. Juryen les no alle dei 60 innsendte forskingsrapportane, og skal kåre vinnarane av første-, andre- , og tredjepris, samt avgjere kven som skal få årets lærarpris. Det er med andre ord ei vanskeleg og spennande oppgåve juryen har føre seg. Noko av det juryleiar Stine Helena Bang Svendsen ser etter i forskingsrapportane er  «[…] nysgjerrighet, originalitet og erfaringsbasert kunnskap […]», og velskrivne og engasjerande rapportar.  

På jurymøtet den 5. mai vert avgjersla om kven som får dei ulike prisane tatt. Resultatet vert kringkasta den 12. mai på den digitale kunngjeringa av Holbergprisen i skolen 2021, der kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kunngjer kven som har fått dei ulike prisane og les opp juryens grunngjeving. Vinnarane vert inviterte til den tradisjonelle Holbergveka i Bergen i juni saman med dei aktuelle forskarkontaktane og lærarane. Feiringa vil bli tilpassa dei til ei kvar tid gjeldande smittevernreglane, men vi vonar å kunne feire årets finalistar på ein mest mogleg normal måte. 

Under ser du titlane på dei innleverte oppgåvene, kven elevane er og kva skule dei er frå. Snart får vi vite kven som vert finalistar og som vert inviterte til Holbergveka, og samtlege elevar og lærarar fortener applaus for innsatsen som er lagt ned i årets Holbergprisen i skolen. Alle innleverte elevprosjekt og lærarrapportar får også tilsendt tilbakemelding frå juryen og diplom i etterkant av kunngjeringa.

Skule

Elevar

Tittel på rapport

Amalie Skram vgs

Ekatherine Alikhodjaev,
 Heidi Elisabeth Hovland,
 Stine Nordhagen Huus og
Andreas Fure Minde

Skal vi reise “til sjøs” eller ta en master (eller to)? Hva jakter vi egentlig på i 2021 i forhold til generasjonen før oss?

Amalie Skram vgs

Erlend Bro Bragstad, Sondre Valestrand Næss, Håvard Mjelde, Thomas Eikanger-Halvorsen og Sindre Fure

Utfrysningskultur i ytringsrommet

Amalie Skram vgs

Ingrid Wittendorff Humblen, Amalie Min Bergås, Rasmus Madsen Berg og Herman Fjell Lerstad

Klimasøksmålet: konflikt i den norske maktfordelingen

Bjertnes vgs

Selma Mio Ellingsæter Mürer og
Holly May Peters

Transportbruk i Nittedal

Bjertnes vgs

Sophie Jenner

Klimatilpasning i Nittedal kommune

Bjertnes vgs

Hedda Hovdhaugen

Nordmann i utlandet

Blindern vgs

Pernille Hordvei og
Jenny Hustad-Buxrud

Er "glasstaket" en realitet eller kun en utdatert metafor?

Blindern vgs

Iris Elise Norenberg Høibakk

Bygdedyr løs på internett?

Blindern vgs

Linus Jensen og
Andreas Longva Rønning

Frafall og utenforskap i ungdomsidretten

Drammen vgs

Mehmet Erhan Øzturk

‘Kebabnorsk’ og ‘Drammensdialekta’ blant ungdommer i Drammen.

Drammen vgs

Veronika Gonczlik Fridheim

En farsrolle i endring

Drammen vgs

Hannah Simensen Løwe

Møtet mellom femininitet og maskulinitet

Dønski vgs

Kiana Jahanfar, Magnus Bekken og Pernille Naustvik

Samlivsbrudd - Barn og unges psykososiale påvirkning

Dønski vgs

Badra Esman og Hadi Adel

Afghanske kvinners møte med det norske  samfunnet

Dønski vgs

Hannah Agathe Winther-Jacobsen og Gunder Johannesen

Hvor kommer trusselen fra? - Unges oppfattelse av terrorbildet i Norge i 2021

Eidsvoll vgs

Synne Hestetun og Sigrid Løkken Hoelsæter

Stemmerett i norske fengsler. En undersøkelse om hva elever og lærere tenker om stemmerett i fengsel

Eidsvoll vgs

Magnus Essén

Hvordan påvirker demokratiet og styresettet i Iran rettighetene til seksuelle minoriteter?

Eidsvoll vgs

Anine Rønningen-Holtet og Ragnhild Brennsæter

Person eller politikk? Forskning rundt påvirkningen en liten bygd har på lokalvalgene.

Gjøvik vgs

Marion Ambrose, Mina Hubak og Ida Paulsberg

Studieteknikker og vaner

Gjøvik vgs

Susanne Hoel og Linh Normann

Faktorer som reflekterer sosioøkonomiske ulikheter blant elever ved Gjøvik videregående skole og Oslo Handelsgymnasium

Gjøvik vgs

Soran Chaboki, Jessica B. Silber og Hannah Schjetne

En undersøkelse om rasisme i fotballen på Gjøvik - er dette et omfattende problem?

Heggen vgs

Liliane Asifiwe Rwitabira og Morten Ekløv Stunes

Den digitale verden

Heggen vgs

Ida Halvorsen, Elida Teigland og
Medine-Lise Semerci

Skoledrop-out

Heggen vgs

Beza Worku, Maria Agersborg Johansen og Marte Agersborg Johansen

Fargebruken i byutvikling

Longyearbyen skole

Erik E. Eggenfellner og Raad A. Qureshi

Kulturminner eller kultursøppel: En fordypningsoppgave innen kulturminner på Svalbard

Longyearbyen skole

Marte Nilssen Alexandersen og Liv-Anna Ringheim

Svalbard, i skjæringspunktet mellom øst og vest

Longyearbyen skole

Elias Vasstrand Nordås,
Noah Andreas Leinan Johannessen og Øyvind Nilsen Mørk

Longyearbyen - fra gruvesamfunn til lokaldemokrati

Mosjøen vgs

Mathilde Moldre og Nora Storfjell Olderskog

-Rundt andre vil man passe inn: ungdom og musikk som identitetsmarkør

Mosjøen vgs

Julie Johansen Otervik

Kommunekonflikt på indre Helgeland

Mosjøen vgs

Danica Ponjavic

Selvhjelplitteraturens statiske autentisitet

Norges Realfagsgymnas

Kine Victoria Sørensen og
Oscar Alexander Estensen

Gay af

Norges Realfagsgymnas

Sebastian Finsrud,
Lucas Christopher Flø Zwach og
Thomas Aleksander Hognestad Sennels

Doktrine og dissens: Hognestad-saken

Norges Realfagsgymnas

Falk Bruskeland, Theodor Korsgaard og Viljar Grinde

Videospill som empatimaskiner

Olsvikåsen vgs

Frida Paulsen, Thea Louise Veivåg, Peder Romøren og Marte Heimark

Kvinner i mannsdominerte yrker

Olsvikåsen vgs

Johanne Hauge Gjerland og Klaudia Maria Panek

Kvinner som hater kvinner - En kvalitativ studie av internalisert hverdagssexisme blant kvinner

Olsvikåsen vgs

Emilie Nygård, Isabel Hatløy og Lea Tøraasen

Korona og ensomhet

Oslo by steinerskole

Mia Amundsen og Lea Lillestøl Svanes

Abraham Lincoln, frigjører eller rasist?

Oslo by steinerskole

Nanna Wisted

Vitenskapskvinnene som forsvant

Oslo by steinerskole

Lea Garmann Østgård

Samenes historie - Et glemt kapittel i den norske skolen

Sandvika vgs

Tuva Louise Mollø-Christensen og
Nanna Sofie Flobak

Skeiv i en streit verden; en undersøkelse av unge menns opplevelse av å stå fram som homofil i løpet av ungdomstiden

Sandvika vgs

Julia Elisabeth Kræmer

AI-assistenten Siris underliggende sexisme

Sandvika vgs

Idun Sverdrup Tennøe og
Katrine Nybråten
 Kari Anne Schanke Ask

Den store avgjørelsen - løse rammer i krisetid. Koronapandemien og avgjørelsen om å få barn

Spjelkavik vgs

Kristine Barstad, Ailin Gammelsæter
og Knut Garshoel

Menn i sykepleieryrket

Spjelkavik vgs

Anita Pour Asgharian, Lea Bjørge Segafredo og Martine Digernes Bjørnøy

Er unge bevisste på arbeidsforholdene klærne deres blir laget under?

Spjelkavik vgs

Amalie Garseth Jacobsen

Kjønnsforskjeller i bryting

Trondheim katedralskole

Anna B. A. Volløyhaug og
Maria C. Skagen

Og det ble lys!

Trondheim katedralskole

Julie Louise Berg Bjelke, Ingvild Skarnes, Tiril Agathe Rønningsgrind og Ingvild Reinton

Danser gjennom estetikken

Trondheim katedralskole

Vilde Snustad, Meriam Kayhan, Astrid Brandtzæg og Maja Stenøien

Fra molekyl til musikalsk opplevelse

Vennesla vgs

Gustav Drivenes, Nellie M. Cajmyr, Ingvild Abildgaard, Eline Tveit og
Ida Thomassen

"Ensomme Ungdomme": Ungdom og psykisk helse under koronapandemien

Vennesla vgs

Asma Mohammadi, Hanna Mykland, Erik Nygård og Bo Adrian Stølen

«Å se på barne-tv hjelper noen som meg»: Innvandrere og norsk

Vennesla vgs

Filip Haugland Viland, Tuva Johannessen og Sander Johansen

Elever i lockdown

Vestby vgs

Ingrid Bratland Tjernshaugen

"Å skape et monster"

Vestby vgs

Mathilde Hamre

"Det er alltid to sider av en sak"

Vestby vgs

Mari Eldegård Heie

Amalie Lindland

Trym Olav Jonassen Oldertrøen

Olivia Bischof
Mikkel Vaaje-Kolstad
Eirik Alvheim
Ingrid Bratberg-Jørgensen
John Kibrom Fishazion
Nicolai Francker
Mikkel Hallingstad
Sebastian Vatle Hansen
Mathias Larsen Lilleby
Mia Lemoni Lindgren
Alexander Lindås
Thea Lundberg
Mats Lunde
Selihom Abraha Mulubrhan
Victor van Nesmoen
Brage Nordbø
Vera Rosnes
Sverre Abdou Ryeng
Niklas Seilø Solheim
Elias Rognerud Storhaug

Effekten av høytlesing

Voss gymnas

Marte Kristoffersen, Isabel Wian og Dina Ystanes

Dei tabubelagte meiningane

Voss gymnas

Maria Sleen, Mona Ulevik og Elisabet Gjøstein

“Me får ikkje solgt dette uansett, me kastar det”

Voss gymnas

Thea Kleppe, Erlend Rong Næss og Anette Horvei

Har russen frikort? Ein forskingsrapport om alkohol og rusmiddels innflytelse og vesentlege verknad i russens overgangsrite.

Vågsbygd vgs

Mari Henrikke Haga

Fra hvilken side? En studie av synsvinkelen og dens mulige påvirkning

Vågsbygd vgs

Linea Hongzhu Hansen Kløgetvedt

Er islam kvinneundertrykkende, eller er det en medieskapt fremstilling?

Vågsbygd vgs

Kristian Haugen

Fri vilje i videregående skole