Dette er årets mesterklasse-deltagere

04.06.2017

Fem PhD-kandidater ved ulike nordiske universiteter, av totalt 11 søkere, er valgt ut til å delta på årets mesterklasse med Onora O’Neill, der temaet er dømmekraft og tolkning.

Årets mesterklasse finner sted 6. juni, og de fem utvalgte PhD-studentene vil drøfte ulike tilnærminger til hva som kjennetegner god og dårlig dømmekraft, enten det gjelder rettssystemet, politikk, litteratur, eller hverdagsliv. Samtalen vil bli ledet at årets holbergprisvinner, filosofiprofessor og Kant-ekspert Onora O’Neill.
 

Dette blir panelet:

Markus Mikael Kortesmäki, Åbo Akademi. Alder: 30

«More than anything else, my philosophical temperament has been formed by the writings of the later Wittgenstein, and I admit to share the ambivalent attitude of the Wittgensteinian tradition to such concepts as “principle”, “judgment” and ”interpretation”»

Kortesmäki er i sitt tredje år av sine Ph.D.-studier i filosofi. Han har tidligere studert ved University of Jyväskylä og Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Kortesmäkis avhandling handler om meningens normativitet, og hans øvrige forskningsinteresser inkluderer semantiske teorier og lingvistisk praksis, samt praktisk fornuftsbruk og rollene som prinsipper og dømmekraft spiller. Under mesterklassen vil han snakke om rollen som lingvistiske uttrykks bokstavelige betydninger spiller som en type prinsipper som styrer våre lingvistiske handlinger.

 

Zohreh Khoban, Uppsala universitet. 

«I would like to participate in the Masterclass to present the place of ideal role-taking in the process of making considered judgments, as described in the deliberative democratic theory.»

Khoban er Ph.D.-kandidat ved Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, hvor hun også fullførte sin mastergrad. Hennes primære forskningsinteresser inkluderer demokratisk teori, demokratiske innovasjoner og politisk deltagelse. Hun holder nå på med en artikkel hvor hun drøfter «ideal role-taking», noe som innebærer at personer som gjør moralske vurderinger, kognitivt og emosjonelt setter seg selv i andres situasjon. 

 

Torhild Elin Nordtveit, Universitetet i Bergen. Alder: 28 år.

«My projects aim at creating a scientific prediction of future Supreme Court decisions in my field, based on analyses of the sources of law concerning Changes of Debtors.» 

Nordtveit er Ph.D.-kandidat ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, hvor hun også fullførte sine mastergradsstudier. Hun har dessuten bakgrunn fra Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Nordtveits doktorgradsavhandling omhandler Changes of Debtors, endring av skyldnere i obligatoriske forhold – det vil si situasjonen hvor debitoren trekker seg fra sin forpliktelse ved å overføre denne til en person utenfor det opprinnelige kontraktsforholdet. En slik endring av skyldnere innebærer dilemmaer knyttet til individuell autonomi og kontraktsfrihet – det blir en slags gordisk knute.

 

Maxim Usynin, Københavns Universitet. Alder: 26.

“The key questions for the masterclass […] are important for my research agenda, investigating to what extent arbitrators and judges are bound by the principles imposed on them by states in their treaty mandate, and whether they can engage in adjudicatory activism facing the new paradigm shift.” 

Usynin har studert både ved Saint-Petersburg State University, ved the Russian School of Private Law og ved Universitetet i Oslo, og han har i år påbegynt sine PhD-studier ved Københavns Universitet. Usynins forskningsfelt er internasjonale tvisteløsninger, særlig når det gjelder internasjonal behandling av investeringstvister ved voldgift. Dette inkluderer arbeid for global rettferdighet gjennom internasjonal investeringsrett. 

 

Oscar Wandery, Stockholms universitet. Alder: 27.

“In my research, I’m presented with questions of judgment and interpretation in a rather radical sense; one which connects it to the notion of finitude. I’m studying palliative care, a medicinal practice and institutional milieu commonly called ‘care in the final moments of life’ where several different forms of judgment may be discerned.” 

Wandery studerer til sin PhD-grad i ledelse ved Företagsekonomiske institutionen, Stockholms universitet, der han også fullførte sin mastergrad. Han har tidligere studert internasjonal bedriftsøkonomi ved Södertörn University. Hans forskning innen palliativ omsorg knytter seg til ulike aspekter av dømmekraft, for eksempel når det gjelder avgjørelser om kurativ behandling og livskvalitet – eller eksistensielle oppfatninger som pasienten har.