Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2020 er kunngjort

04.03.2020

Holbergprisen 2020 tildeles britisk-canadiske Griselda Pollock for hennes banebrytende forskning innen feministisk kunsthistorie og kulturstudier. Den danske teologen Frederik Poulsen får Nils Klim-prisen for sin fremragende forskning på Det gamle testamente.

Det ble i dag kunngjort at Holbergprisen 2020 tildeles britisk-canadiske Griselda Pollock for hennes forskning innen feministisk kunsthistorie og kulturstudier.

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris verdt kr. 6 millioner, som dekker fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Prisen ble opprettet av Stortinget i 2003, og vinneren skal ha påvirket internasjonal forskning innen prisens fagfelt på en avgjørende måte.

Griselda Pollock er professor i kunsthistorie ved University of Leeds og en verdensledende aktør når det gjelder feministisk og postkolonial tilnærming til kunsthistorien. Gjennom mer enn 40 år har hun hatt en global påvirkning på tenkning omkring kjønn, ideologi og visuell kultur.

Pollock vil i år motta Holbergprisen for sin fremtredende rolle innen kunsthistorie og beslektede fagfelt, blant annet feministisk filmvitenskap, traumestudier og Holocaust-studier. Dette er første gang Holbergprisen tildeles en kunsthistoriker

Endret kunstforståelsen

Pollock var en av grunnleggerne av feministisk kunsthistorie på 1970-tallet og er fremdeles en ubestridt autoritet på feltet. Hennes nyskapende tilnærming til kunsthistorie og kulturstudier har endret både forskningspraksis og kuratering ved muséer og gallerier.

Holbergprisvinneren har tilført et radikal nytt syn på visuell kunst ved å vektlegge faktorer som kjønn, klasse og rase. Dermed har hun også synliggjort banebrytende verk av kunstnere som ellers ville ha vært ekskludert fra den kunsthistoriske kanon.

Sammen med Roszika Parker utgav Polllock i 1981 Old Mistresses: Women, Art and Ideology, som ble en klassiker innen feministisk kunsthistorie. Den hadde en radikal tilnærming som man også finner i Pollocks andre arbeider, inkludert hennes mange monografier over kjente kunstnere.

En annen milepæl er Vision and Difference (1988), hvor Pollock foretar en feministisk analyse av hvordan moderne kultur er konstruert. Boken er oversatt til flere språk og har fått stor innflytelse verden over.

Traumer i estetikk og politikk

Pollock også hatt stor betydning innen filmvitenskap og traumestudier. I senere tid har hennes arbeider på dette området inkludert prosjektet Concentrationary Memories, som tar for seg representasjoner av Holocaust og forholdet mellom estetikk og politikk. Dette feltet bringes sammen med Pollocks feministiske arbeider i monografien om den unge jødisk kunstneren Charlotte Salomon (2018), som døde i Auschwitz.

«Griselda Pollock har alltid holdt det høyeste vitenskapelige nivå, samtidig som hun har utfordret etablert kunnskap og institusjonaliserte tanke- og verdihierarkier. Nettopp derfor har hun vært en ledestjerne for generasjoner av kunst- og kulturhistorikere.» 

-  Professor Dame Hazel Genn, leder av Holberg-komitéen

Nils Klim-prisen til ung dansk teolog

Vinneren av Nils Klim-prisen ble også kunngjort i dag. Denne prisen er på NOK 500.000 og tildeles hvert år en yngre forsker som har utmerket seg innen Holbergprisens fagområder. Prisvinneren må være fra et nordisk land og under 35 år ved nominasjonsfristen. Nils Klim-prisen og Holbergprisen overrekkes under samme seremoni ved Universitetet i Bergen den 4. juni.

Nils Klim-prisen går i år til den danske teologen Frederik Poulsen, for hans betydelige bidrag til forskning på Det gamle testamente.

Poulsen er adjunkt ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Herfra mottok han i 2014 ph.d.-graden i teologi, og i 2019 ble han samme sted dr.theol. for sin disputats om eksil i Jesajas bok. I en alder av 35 år har han allerede utgitt hele tre forskningsmonografier på velrenommerte forlag.

Et sort hull i Jesajas bok

Poulsens forskning omfatter eksil og diaspora i Bibelen, profetene i Det gamle testamente, bibelsk teologi og resepsjonshistorie, det vil si Bibelens fortolkning og bruk frem til i dag.

«Min forskning er bredt orientert,» forklarer Poulsen. «Hvilken rolle spiller Det gamle testamente i kristen teologi? Hvordan skildres Jerusalem i Bibelen, og hvilke bilder brukes det om å være i eksil fra dette stedet?» Prisvinneren sier at det berømte profetskriftet Jesajas bok står sentralt i dette arbeidet: «I min seneste bok viser jeg at eksilet hos Jesaja skjuler seg som et ‘sort hull’ i midten av skriftet og dermed har avgjørende innflytelse på tekstens litterære struktur, billedspråk og budskap. Det gamle testamente er en samling av litteratur som fortsetter å overraske – og som jeg aldri blir ferdig med,» sier Poulsen.

«Poulsen er en usedvanlig dyktig forsker som har fått internasjonal anerkjennelse. Han benytter en innovativ kombinasjon av historisk-kritiske og litterære metoder som gjør det mulig for ham å kaste nytt lys over de bibelske oldtidsskriftene. Poulsens ekspertise innen klassiske studier og hans kreative tilnærming til forskning på Det gamle testamente har allerede bidratt til å sikre ham en solid posisjon innenfor forskningsfeltet bibelstudier.»
 
-  Professor Tone Sverdrup , leder av Nils Klim-komitéen