Kortlisten til Holbergprisen 2021 er klar

22.10.2020

Holbergkomitéen møttes fredag 16. oktober for å diskutere nominasjoner til Holbergprisen 2021 og har nå blitt enige om en kortliste over aktuelle kandidater. Som følge av den pågående koronasituasjonen foregikk årets nominasjonsmøte digitalt.

Under ledelse av komitéleder Graeme Turner, har Holbergkomitéen nå utarbeidet en kortliste med kandidater basert på årets nominasjoner. Holbergprisen mottok totalt 102 nominasjoner innen søknadsfristen 15. juni, og etter fredagens møte er komitéen nå et steg videre i prosessen med sin endelige innstilling av prisvinner til Holbergstyret.

Nye medlemmer i Holbergkomitéen

Møtet fredag var det første for Holbergkomitéen’s to nye medlemmer, Heike Krieger, professor i rettsvitskap ved Freie Universität Berlin, og David Nirenberg, professor i historie ved University of Chicago. De nye komitémedlemmene tar over for Björn Wittrock og Dame Hazel Genn som gikk av i tidligere i år. Sistnevnte fra stillingen som komitéleder. Holbergprisen er svært takknemlig for deres uvurderlige innsats i løpet av deres 6 år i Holbergkomitéen.

Professor Maurice Crul fra Vrije Universiteit Amsterdam fungerer som stedfortreder for Professor Cui Zhiyuan, som er i midlertidig permisjon inneværende år.

Nominasjonsstatistikk

Totalt mottok Holbergprisen 102 nominasjoner fordelt på 87 unike kandidater. Dette er i tråd med gjennomsnittet de siste fem årene, og det ser dermed ut til at den pågående koronapandemien ikke har hatt vesentlig innvirkning på årets nominasjonstall. Av nominasjonene var tre fjerdedeler nominert for første gang. Geografisk er det en overvekt av kandidater fra USA, etterfulgt av Storbritannia, Tyskland og Italia. I år er det også særlig mange kandidater knyttet til sosiologi, teologi og rettsvitenskap. Tabellen under viser i grove trekk den faglige fordelingen av årets nominasjoner.

academiske disipliner

Veien videre

I det videre arbeidet med å velge prisvinner vil fagfellerapporter for kortlistekandidatene bli innhentet. Disse rapportene vil danne et viktig grunnlag for komitéens neste møte i februar, hvor de skal formulere en endelig anbefaling til styret om hvem de mener bør motta Holbergprisen 2021. Vinneren blir kunngjort medio mars 2021.

Grunnet koronasituasjonen ble Holberguken som skulle vært avholdt 2.-5.juni 2020 til ære for Holbergprisvinner Griselda Pollock avlyst. Følgelig ligger det an til en dobbel prisvinnerfeiring i 2021, hvor både Pollock og den nye prisvinneren deltar.

Ny mulighet for å nominere fra november

Alle vitenskapelig ansatte ved forskningsinstitusjoner eller akademier kan nominere kandidater til Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Kjenner du til en aktuell kandidat? Mer informasjon om nominasjonsprosessen for Holbergprisen finner du på denne siden. Nominasjonsskjemaet for Holbergprisen 2022 blir lagt ut i slutten av november.