Nominasjonsskjemaet for Holbergprisen 2024 er nå åpent!

10.10.2022

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Nominasjonsskjemaet for Holbergprisen 2024 er nå åpnet og fristen for nominasjoner er den 15. juni 2023.

Hvert år deles Holbergprisen ut til en forsker for fremragende bidrag til humanistisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk eller teologisk forskning, enten innenfor ett av disse fagområdene eller ved tverrfaglig arbeid. Prisvinneren skal ha hatt en avgjørende innflytelse på internasjonal forskning.

Prisvinneren vil bli kunngjort i mars 2024, og prisutdelingen finner sted under Holberguken i Bergen, i begynnelsen av juni.

Nominasjonskriterier

Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen. All tekst og alle vedlegg må være på engelsk for å komme med i vurderingen. I skjemaet ber vi om følgende:

  • Et nominasjonsbrev på 1000-3000 tegn (inkl. mellomrom), som begrunner hvorfor kandidaten er en verdig mottaker av Holbergprisen.
  • Oppdatert CV og publikasjonsliste for kandidaten.
  • Forslag til 3 fagpersoner med god kjennskap til kandidatens arbeid.

Ellers gjelder følgende retningslinjer:

  • Nominasjonen skal gjelde enkeltpersoner, ikke grupper eller organisasjoner. 
  • Selvnominasjoner og posthume nominasjoner vil ikke bli vurdert.
  • Felles nominasjoner styrker ikke et kandidatur.
  • Nominasjonene er strengt konfidensielle og skal ikke gjøres kjent hverken for den nominerte eller andre, heller ikke etter at prisvinner er kunngjort.​

Nominasjonsskjema

Nominasjonsfristen for Holbergprisen 2024 er 15. juni 2023. Nominasjonsskjemaet sendes inn digitalt og skjemaet finner du her: Nominasjonsskjema for Holbergprisen 2024.