Nominasjonsfristen for Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2024 er utsatt til 20. juni.

10.10.2022

Det er stadig åpent for nominasjoner av kandidater til Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2024. Nominasjonsfristen er utsatt til 20. juni.

Hvert år deles Holbergprisen ut til en forsker for fremragende bidrag til humanistisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk eller teologisk forskning, enten innenfor ett av disse fagområdene eller ved tverrfaglig arbeid. Prisvinneren skal ha hatt en avgjørende innflytelse på internasjonal forskning. Prisen har en verdi på 6 millioner norske kroner.

Aktuelle kandidater til Nils Klim-prisen er forskere under 35 år fra/i Norden som har utmerket seg ved særlig betydningsfullt vitenskaplig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Prisen har en verdi på 500 000 norske kroner.

Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen og Nils Klim-prisen.

Normalt er nominasjonsfristen for begge prisene satt til 15. juni, men i år er fristen utsatt til 20. juni grunnet tilfeller av tekniske feil ved innsending av nominasjonsskjemaet de siste dagene. Feilen skal være løst, men ta gjerne konakt med sekretariatet på info@holbergprisen.no om du skulle støte på problemer eller har spørsmål.

Nominer kandidater til Holbergprisen eller Nils Klim-prisen

Vi ber om at nominasjoner sendes inn digitalt. Du kan finne mer informasjon om kriteriene og gangen i nominasjonsprosessen på undersidene for Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Der ligger også lenker til nominasjonsskjemaene.