Tidligere prisvinnere deltar på Holbergprisens promo-tur i USA

01.09.2017

I september gjennomfører Holbergprisen en promoteringstur i USA for å gjøre Holbergprisen bedre kjent. Tre tidligere holbergprisvinnere deltar på arrangementene.

Det er i Massachusetts og New York Holbergprisen vil gjennomføre arrangementer denne måneden. Målet er å nå ut med informasjon om prisen til flere innenfor akademia og i administrasjonen ved universitetene i de to delstatene. 

De tre holbergprisvinnerne som deltar, er litteraturprofessor og Shakespeare-forsker Stephen Greenblatt (2016), sosiologiprofessor Manuel Castells (2012) og historieprofessor og islamforsker Michael Cook (2014). Ved alle arrangementene vil Holbergprisens styreleder Sigmund Grønmo informere publikum om prisen.

Teknologi, makt og konflikt

Tre ulike arrangementer er planlagt. Det første vil finne sted den 22. september, ved The American Academy of Arts and Sciences. Her vil Stephen Greenblatt og Manuel Castells diskutere viktigheten av humaniora og samfunnsvitenskap og fagfeltenes status i dag: Dagens store samfunnsproblemer inkluderer voksende ulikheter, massemigrasjon og kulturelle og religiøse konflikter, og forskning innen samfunnsfag og humaniora vil være av svært stor betydning i tiden som kommer.

Castells vil fokusere på samfunnsvitenskapene og trekke frem sin forskning på implikasjonene av den teknologirevolusjon som har funnet sted over de siste femti år. Han vil særlig se på hvordan informasjon behandles og kommuniseres gjennom digitale nettverksteknologier.

Greenblatt vil se på hvordan litterære og historiske verker kan gi oss viktig innsikt i makt-teknologi, slik denne historisk har vært beskrevet og undersøkt av ulike forfattere. Greenblatt fremhever blant annet hvordan tekster som Shakespeares Julius Caesar og Richard III kan være svært opplysende når man skal søke å forstå vår egen tids sosiale og politiske konflikter.

Samtalen vil modereres av journalist og poet Eliza Griswold.

Adam og Eva i New York

Den 28. september er Holbergprisen medarrangør av et fasilitert samtale mellom Stephen Greenblatt og den amerikanske skuespillforfatteren Tony Kushner. Arrangementet inngår i The New York Public Librarys serie LIVE from the NYPL. Her vil Greenblatt og Kushner diskutere temaet for Greenblatts nye bok, The Rise and Fall of Adam and Eve, som utforsker den opphavshistorien som kristendommen, jødedommen og islam har til felles – fortellingen om menneskehetens første foreldre. Greenblatt tar for seg hvordan fortellingen har blitt behandlet i teologiske, kunstneriske og kulturelle sammenhenger gjennom historien, og hva dette kan fortelle oss om det essensielle i mennesket.

Moderator under samtalen vil være Paul Holdengräber, som er direktør for NYPLs offentlige arrangementer. Holdengräber startet LIVE from the NYPL-serien i 2005. Arrangementet strømmes direkte her. Mer informasjon finnes på arrangementssiden.

Stammespråk og skrivekunnskap

Kvelden før, den 27. september, inviterer Holbergprisen og Det norske generalkonsulatet i New York til et arrangement. Her vil gjester fra akademia få høre om Holbergprisen, og Michael Cook vil holde et foredrag over temaet "How to Achieve Mass Literacy Without Really Trying." Her ser Cook på tre stammefolk i fjerntliggende områder av verden og hvordan de historisk har utviklet en overraskende grad av skrivekunnskap.

Det er et av Holbergprisens mål å gjøre prisen bedre kjent innen akademia over hele verden. Primært er dette for å få enda flere nominasjoner av høy kvalitet, samt for å informere om prisen generelt og om feiringen av prisvinnerne i Bergen. Dette blir igjen et ledd i Holbergprisens overordnede mål: å styrke interesse for og forskning innen humaniora, samfunnsfag, jus og teologi.