Unik mulighet: Mesterklasse med Stephen Greenblatt

23.03.2016

Holbergprisen ønsker å invitere fem nordiske doktorgradsstipendiater til Bergen for å delta i mesterklasse med årets Holbergprisvinner Stephen Greenblatt. Temaet for diskusjonen er opphavsfortellinger. Søknadsfrist den 24. april.

Nordiske doktorgradsstipendiater kan nå søke om å få delta i en eksklusiv mesterklasse med Stephen Greenblatt. Transport og opphold vil bli dekket, og de som får plass vil også få muligheten til å delta på det offisielle programmet under Holberguken, 6.-9. juni.

Temaet for årets mesterklasse er "opphavsfortellinger".

Diskusjonsspørsmål: Hvorfor har mennesker et behov for opphavsfortellinger? Beretninger som uunngåelig vil være spekulative og befinne seg i en gråsone mellom fantasi og virkelighet. Hva står på spill i ulike versjoner, og hvilken verdi har disse opphavsfortellingene for oss?

Arrangementet foregår på engelsk.

Stephen Greenblatt er litteraturviter og professor ved Harvard University i USA. Greenblatt mottar Holbergprisen i 2016 for hans fremragende forskningsbidrag innen litteraturvitenskap, historie og kulturvitenskap gjennom fire tiår, med vekt på Shakespeare- og renessanseforskning.

Relevant lesning:

  • Første mosebok, Bibelen, Kapittel 1-3.
  • Gilgamesj-sagaen (Anbefalt engelsk oversettelse: 2005, av Benjamin R. Foster) 
  • Friedrich Nietzsche, Moralens genealogi (1887)
  • Paul Ricoeur, The Symbolism of Evil, 1960 (Part II: Introduction: “The ‘Myths' of the Beginning and of the End”; and Chapter 3 “The ‘Adamic’ Myth and the ‘Eschatological’ Vision of History”)

Vil du delta?

Send et motivasjonsbrev og CV til info@holbergprisen.no senest 24. april.

Bruk den samme e-postadressen om du har spørsmål.

Oppgi gjerne i søknaden hvor du først hørte om muligheten til å delta i årets mesterklasse.