Nils Klim-samtalen med Francesca R. Jensenius

28.11.2018

Under Holberguken i juni 2018 møtte Nils Klim-prisvinner Francesca R. Jensenius til samtale med Siri Gloppen. Hun fortalte blant annet om sin forskning på valg, utvikling og likestillingsspørsmål i India og andre land.

Jensenius er seniorforsker ved NUPI og førsteamanuensis på Institutt for statsvitenskap ved UiO, og møtte i Holberguken Siri Gloppen, professor ved Universitetet i Bergen og leder for Centre on Law & Social Transformation. De samtalet om Jensenius sin bakgrunn, hennes forskningsinteresser og viktigheten av å dele forskning.

Mye av samtalen ble viet til Jensenius sin forskning på kvotesystemer i India, hvor den sosiale gruppen av såkalte «uberørbare» velges inn i ulike valgte posisjoner på bakgrunn av et kvoteringssystem. Hun fortalte om noe av motivasjonen bak å undersøke emnet.

- Nettopp det jeg syns er spennende med dette her er jo i hvilken grad staten prøver, og får til, å gå inn og endre samfunnet, og i hvilken grad man klarer å endre oppførsel og klarer å endre holdninger.

Jensenius forteller at selv om forskningsområde kan virke spesifikt, er det overførbart til mer generelle diskusjoner.

- Jeg syns det er veldig parallelt til de diskusjonene man ofte har om kvinner i politikk, der spørsmålet er: Jobber kvinner i politikk for kvinneinteresser eller jobber de for alt mulig [forskjellig]? Noen vil kanskje ønske og forvente at man skal jobbe for kvinneinteresser, mens andre syns det er fint at kvinner blir behandlet som mennesker som har mange interesser. Så jeg vil si at selv om dette er en debatt som pågikk i India på 1920 og -30-tallet, har den kjemperelevans for diskusjonen om hvordan vi tenker rundt representasjon i Norge og resten av verden i dag.

I sin forskning har Jensenius vært opptatt og avhengig av at forskerkolleger kan dele sine funn mellom seg.

- Det har vært en enormt positiv tendens i studiet av indisk politikk til å dele veldig mye av det man har gjort. Det betyr at vi alle sammen kan rekke å gjøre mer, få sjansen til å bruke mindre tid på å samle data og mer på å analysere, tenke og snakke. Så jeg tenker at mer deling og mer dataåpenhet er enormt viktig og gjør at alle kommer lenger, og det er jo bare positivt. Og jeg har delt mye, men jeg har også fått mye tilbake. Det tenker jeg er en win-win situasjon.

Samtalen i sin helhet kan sees her: