Alternative fremtider - Niels Klims reise til underverdenen

Trenger vi nye ideer for hvordan alternative fremtider kan se ut, når vi nå står overfor en rekke sammenvevde kriser — fra klimaendringer til økonomiske, sosiale og politiske omveltninger på global skala?

I 2023 feirer Holbergprisen sitt 20-årsjubileum med en rekke arrangementer i inn- og utland. Arrangementet den 20. januar skjer samme dag som Nils Klim-komitéen møtes i Oslo for å utarbeide sin anbefaling om årets prisvinner.   

20. januar 2023 inviterer Holbergprisen til en panelsamtale om alternative fremtider, inspirert av Ludvig Holbergs roman Niels Klims reise til underverdenen. 

I verket fra 1741 beskriver Holberg en rekke imaginære samfunn og fremmer i satirisk form en samfunnskritikk av de sosiale og politiske normene i hans egen tid. I anledning 20-års jubileet til Holbergprisen, lar vi Niels Klims reise møte forskjellige tilnærminger til fremtidstenkning innen ulike disipliner, og paneldeltagerne vil diskutere de følgende spørsmålene: 

  • Hva er betydningen av ulike alternative visjoner for fremtiden?
  • Hvilket opphav har disse, og hva inneholder de?
  • Svarer slike visjoner på de mangefasetterte krisene vi står ovenfor i dag, og i så fall, på hvilke måter?
     

Paneldeltagere:    

Bodhisattva Chattopadhyay er førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Han leder ERC-prosjektet Cofutures, og NRF-prosjektet Science Fictionality, som utforsker samtidens globale futuristiske bevegelser fra et transmedialt perspektiv. Chattopadhyay driver Holodeck, en gamingforskningslab ved UiO. Han er også redaktør for Studies in Global Genre Fiction (Routledge), og mottaker av en rekke priser, som den prestisjetunge World Fantasy Award (2020). Nettsiden for forskningen hans er: cofutures.org

Daria Gritsenko er førsteamanuensis i russiske og eurasiske studier ved Helsingfors universitet, hvor hun er tilknyttet Aleksanteri Institute og Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS). Hun har en doktorgrad i statsvitenskap (2014) og er dosent i miljøpolitikk (2018), fra Helsingfors universitet. Gritsenkos arbeid omhandler transformasjonen av politisk styring som svar på endringer i både naturlige og teknologiske vilkår. I 2021 mottok Gritsenko Nils Klim-prisen for sitt "betydelige forskningsbidrag i krysningsfeltet mellom statsvitenskap, miljøstudier og digital humaniora."

Jørgen Magnus Sejersted er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresser er primært norsk litteratur fra 1700- og 1800-tallet (med spesielt fokus på Ludvig Holberg og Henrik Wergeland). Han har også skrevet om barokk og moderne poesi. Sejersted var prosjektleder for NFR-prosjektet Holbergs ideologier, og han var leder for den norske styringsgruppen for prosjektet Ludvig Holbergs Skrifter (2010-2015). Han er medredaktør for antologiene Ludvig Holbergs naturrett (2012) og Historikeren Ludvig Holberg (2014), og han har vært dekan for Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen (2017-2021). 

Nahum Welang er førsteamanuensis i engelsk språk og litteratur ved Universitetet i Stavanger. Han er forfatter av boken The Affirmative Discomforts of Black Female Authorship: Rethinking Triple Consciousness in Contemporary American Culture, og han har publisert i tidsskrift som Canadian Review of American Studies og The Journal of Popular Culture.  

Moderator:  

Ástráður Eysteinsson er professor i litteraturvitenskap ved University of Iceland. Han har arbeidet innenfor kultur- og litteraturteori, modernisme og oversettelsesstudier, og han er selv en praktiserende oversetter. Han har oversatt det meste av Franz Kafkas verker til islandsk, og han har publisert bredt innenfor litteraturvitenskap, kultur- og oversettelsesstudier. Eysteinsson har publisert fire bøker: The Concept of Modernism (1990), Tvímæli (om oversettelse, 1996), Umbrot (om litteratur og modernitet, 1999) og Orðaskil (om litterære oversettelser, 2017).  

Dato

til 19:30, CET.
Sted
Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), Drammensveien 78, Oslo.
Praktisk informasjon
Arrangementet er gratis og åpent for publikum, og avholdes på engelsk.