CCBIO-spesialseminar: Can Science Make Sense of Life?

En samtale mellom holbergprisvinner Sheila Jasanoff, Harvard University, og professor Stephen Hilgartner, Cornell University.

Hva er Science and Technology Studies (STS) , og hva slags innsikt gir STS forskere innen medisin såvel som praktikere i helsesektoren?

Dette seminaret er en samtale mellom holbergprisvinner Sheila Jasanoff, Harvard University, og professor Stephen Hilgartner, Cornel University, som begge har forsket på de sosiale og politiske dimensjonene ved biomedisin og bioteknologi. Samtalen modereres av Roger Strand, professor ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Det vil bli Q & A til slutt.

For mer informasjon: Se Holbergprisens engelske nettsider.

Arrangementet er en del av Holberguken 2022, som finner sted fra 7.juni til 10. juni.

Dato

til 10:15, CEST.
Sted
Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus.
Praktisk informasjon
Dette arrangementet er et samarbeid mellom Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) og Holbergprisen. Arrangementet er åpent, og det er ingen registrering.