Frokostmøte: "Actionable Knowledge in Energy Transitions"

Hør Nils Klim-prisvinner Siddharth Sareen diskutere handlingsrettet forskning på energifeltet.

Holbergprisens styre har i år besluttet å tildele Siddharth Sareen Nils Klim-prisen, for hans forskningsbidrag i krysningspunktet mellom samfunnsvitenskap, humaniora, teknologi og miljø- og klimavitenskap.

For å markere dette, inviterer Senter for klima og energiomstilling (CET), i samarbeid med Holbergprisen, til et frokostmøte for å diskutere de handlingsrettede aspektene av Sareens forskning, inkludert samarbeid mellom kunst og vitenskap og prisvinnerens engasjement for å utøve innflytelse utover akademia.

Bidragsytere:

•    Siddharth Sareen, professor ved Universitetet i Stavanger; Professor II ved CET, Universitetet i Bergen. 
•    Margrethe Brekke, kunstner; prosjektleder for The Rjukan Solarpunk Academy
•    Håvard Haarstad, professor ved Universitetet i Bergen; Senterleder for CET. 

Dato

til 10:00, CEST.
Sted
Smauet, NG5, Universitetet i Bergen.
Praktisk informasjon
Frokostmøtet arrangeres av Senter for klima og energiomstilling (CET), i samarbeid med Holbergrprisen. Arrangementet er åpent og krever ingen registering.