Global Politisk Økologi

Hør Holbergprisvinner Joan Martinez-Alier og andre sentrale forskere innen global politisk økologi drøfte ulike aspekter av forskningsfeltet og hvordan dette kan hjelpe oss med å forstå og takle de store verdensomspennende samfunnsutfordringene i vår tid.

Politisk økologi er et forskningsfelt som blir stadig mer aktuelt innenfor humaniora og samfunnsfagene. Fagfeltet dekker problemstillinger og teoretisk rammeverk med relevans både for det globale nord og det globale sør, som eksempelvis post-vekst-økonomi og forskning på konflikter i kjølvannet av miljø- og naturinngrep.

I samarbeid med ICTA‑UAB inviterer Holbergprisen til et fagseminar om global politisk økologi på Institut d’Estudis Catalans (IEC) i Barcelona. Her vil Holbergprisvinneren fra 2023 Joan Martinez-Alier og flere andre prominente forskere drøfte ulike aspekter av forskningsfeltet, og betydningen av global politisk økologi for å forstå og takle aktuelle verdensomspennende samfunnsutfordringer i vår tid.

Se den engelske arrangementsiden for utfyllende informasjon om programmet og påmelding. Arrangementet strømmes til YouTube

Deltakere

"Political Ecology of Economic Growth"

ved Giorgos Kallis, ICREA Professor ved ICTA, Autonomous University of Barcelona. Co-director for Post-growth ERC synergy grant REAL.

"Political Ecology and Environmental Humanities"

ved Marco Armiero, ICREA Professor ved Institute for the History of Science, Autonomous University of Barcelona. Tidligere president for European Society for Environmental History.

"Gender and decolonisation of knowledge: New orientations of Latin American Political Ecology"

ved Gabriella Merlinsky, Doktor i samfunnsvitenskap ved University of Buenos Aires and Doktor i geografi fra Paris 8 University. Også forsker ved CONICET.

"The Socio-Ecological Question in World Systems History"

ved Zehra Yaşın, Doktor i sosiologi ved State University of New York at Binghamton. Også Assistant Professor i samfunnsvitenskap ved University of Ankara.

Dato

til 14:00, CET.
Sted
Institut d'Estudis Catalans, Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona
Praktisk informasjon
Arrangementet er åpent for alle.
Ingen påmelding nødvendig.

Arrangementet strømmes til Youtube og vil ligge fritt tilgjengelig i ettertid.